Page 64 - Hotel Dergisi - Mart Sayısı
P. 64

sektörden

Venedik’te İlk St. Regis
Kapsamlı bir yenilemenin bir kısmının tamamlanmasının ardından Nisan
  ayında açılacak The St. Regis Venice San Clemente Palace ile birlikte St.
S Regis markası da Venedik’te resmen lanse edilmiş olacak.
t. Regis Hotels & Resorts, kapsamlı                   lagündeki adalara bakan 191 lüks oda
bir yenilemenin bir kısmının ta-                    sunulacak. Bunlar arasında junior suitten
mamlanmasının ardından 2015’in                     başlayarak iki tasarımcı suitine ve görkemli
Nisan ayında açılacak The St. Regis                   Royal Suit ve Kral Dairesi’ne kadar toplam
Venice San Clemente Palace ile Venedik’e                48 suit yer alacak. Oda tasarımlarında ta-
adım atmış olacak. Venedik’in ünlü San                 rihi terrazzo zeminler, murano el yapımı
Marco Meydanı’na tekneyle sadece birkaç                 avizeler ve brokar işlemeler gibi Venedik’e
dakika uzaklıkta, lagünün kalbinde özel bir               özgü unsurlar modern ve ahenkli bir biçim-
adada yer alan otel, tüm görkemiyle ye-                 de harmanlanmış.
niden açıldığında şehrin en gözde ve lüks
destinasyonu olmaya aday.                        Emir Uyar: “Otel
                                    Başyapıt Olacak”
Venedik’te Gözlerden Uzak bir                      Türkiye merkezli Permak Grubu’nun sahibi
Tatil Destinasyonu              Permak Grup Başkan Vekili olduğu ada, 2014 yılında St. Regis olarak
                       Emir Uyar         hizmet vermeye başladı. Otelin kapsamlı
The St. Regis Venice San Clemente Palace,                renovasyonu, dünyaca ünlü ödüllü tasarım
altı hektarlık özel San Clemente adasındaki
konumuyla Venedik şehir merkezine tek- dekorasyonları değiştirilip yeni ve özel su- firmaları olan Hirsch Bedner Associates ve
neyle sadece birkaç dakika uzaklıkta bir itler eklenirken aynı zamanda ortak alanlar GA Design tarafından gerçekleştiriliyor ve
vaha gibi. San Clemente’nin tarihi, Kutsal ve restoranlar da yenileniyor. Tarihi dokuya toplamda 25 milyon Euro civarında bir büt-
Topraklara yelken açan göçmenleri ve as- sahip görkemli yapının restorasyonu mi- çe öngörülüyor.
kerleri ağırlamak için 1131 yılında inşa edi- mar ve akademisyenler eşliğinde kurallara Permak Grup Başkan Vekili Emir Uyar ko-
len ve bir süre önce titizlikle restore edilen uygun olarak titizlikle yapılıyor. Detaylı izin nuyla ilgili olarak, “St. Regis Venice, San
orijinal Kiliseye kadar uzanıyor.      ve onay süreçlerinden geçmesi gereken re- Clemente Palace, tarihi ve kimliğiyle adeta
On yedinci yüzyılda inşa edilen manastır novasyonun 2016-2017 yıllarında tamam- bir başyapıt olacak. Bu eşsiz oteli Permak
2003 yılında bir otele dönüştürüldü. Yakın lanması hedefleniyor.    Grup olarak bünyemize almaktan ve St. Re-
zamanda St. Regis adını alan otelin tarihi The St. Regis Venice San Clemente gis ile birlikte misafirlerimize Venedik’te eşi
binası kapsamlı bir restorasyon geçirmek- Palace’ın yenileme çalışmaları tamamlan- olmayan bir deneyim sunacak olmaktan
te; oda ve suitlerin yerleşim düzenleri ve dığında otelde yemyeşil bahçelere veya dolayı son derece mutluyuz” dedi.

64
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69