Page 59 - Hotel Dergisi - Mart Sayısı
P. 59

Radisson Blu Hotel, İstanbul Şişli
        Genel Müdürü Ersin Durgun:

1. Yılımızı Başarıyla
  Tamamladık

"Başarının temelini planlı bir şekilde çalışarak attık. Ekibimizin
  yarattığı sinerjiyi, otel hizmetiyle de destekleyince başarı
           sürdürülebilir hale geldi."

İ stanbul’un başarılı otel yatırımlarından Radisson Blu Ho-     “Açmadan Satmaya Başladık”
  tel İstanbul Şişli, 1. yılını geride bıraktı. Yıl içinde birçok
  organizasyona ev sahipliği yapan otel, % 73 ortalama       İnşaat sürecinde, yanımızdaki apartmanda tutuğumuz bir
  dolulukla İstanbul ortalamasının üzerinde bir performans     ofiste satış ekibimiz çalışmaya başlamıştı. Açılıştan önce ku-
kaydetti. Profesyonel bir ekip ile yönetilen otel, yanı başındaki  rulan satış, insan kaynakları ve yönetim ekibi, yatırımcıların
iki büyük rakibine rağmen hedeflerine emin adımlarla ilerli-     ve mimari ekibin desteğiyle, planlı bir şekilde çalışarak bu
yor...Otelin Genel Müdürü Ersin Durgun ile geçen bir yılı ve     başarının temellerini atmış oldu. Ekibin yarattığı sinerji ve
hedeflerini konuştuk.                        ortaya çıkardığı olumlu izlenim, otel hizmetiyle de destek-
                                   lenince başarı sürdürülebilir hale geldi. .
İlk yılınızı, koyduğunuz hedefler ve gerçekleştirebildikleriniz
çerçevesinde değerlendirebilir misiniz?               Banket, toplantı, SPA ve restoranlarınızdaki
Otelimizde ilk yılda, %70 doluluk oranı hedefiyle yola çıktık ve   durum nasıl?
%73 ortalama ile kapattık. İstanbul genelinde ve bulunduğu-     Bu konuda sürekli yenilikler yapmaya çalışıyoruz. Şu anda
muz bölgedeki dolulukların yüzde 60-65 bandında seyrettiğini     restoran, Spa, toplantı salonlarımız ve odalarımızla tam
göz önüne alırsak, başarılı bir oran yakaladığımızı söyleyebi-    kapasiteyle hizmet veriyoruz. 16 adet toplantı salonumuz,
liriz.                                balo salonumuz ve yürüyen merdivenlerimizle iyi bir kong-
                                   re oteli sistematiğine sahibiz. Gün ışığı alan salon konusun-
Sizinle aynı dönemlerde İstanbul’un en yüksek kapasiteli       da bir eksikliğimiz vardı. Gelen taleplere cevap verebilmek
iki oteli de yanı başınızda açıldı. Lokasyon avantajınız olsa    için “business lunch”ımızı toplantı salonuna çevirdik ve çok
da bölgenizde rekabet yüksek. 2015’e ilişkin öngörüleriniz      olumlu geri dönüşler almaya başladık.
nelerdir?
Hilton Bomonti Ocak’ta, biz Şubat’ta, Marriot Şişli de Mart’ta    Müşteri profiliniz hakkında bilgi verebilir misiniz?
açıldı. Bölgedeki arz üç ay içinde yüzde 72 arttı. Buna rağmen    Lokasyonumuzun avantajı ve markamızın bağlı olduğu The
güzel bir başarı yakaladığımızı düşünüyorum. Rakiplerimizden     Rezidor Hotel Group’un yurtdışındaki ofislerinin rezervas-
daha iyi bir doluluk yakaladık. 2015 yılında da doluluğumuzu     yon desteği sayesinde çok farklı ülkelerden misafirlerimiz
ve karlılığımızı artırmaya devam edeceğimizi düşünüyorum.      geliyor. Satış direktörümüz, zamanının büyük bir kısmını
                                   Amerika’daki kurumsal şirketleri ziyaretle geçiyor. Misafir-
Nasıl bir pazarlama ve satış stratejisi uyguladınız?         lerimizin %30-35’i toplantı grubu olarak geliyor. Tatil amaçlı
Başarımızın önemli unsurlarından biri de doğru planlamaydı...    gelen misafirlerimiz de var. Özellikle Ortadoğulu misafirleri-
Açıldığımızda, ağırlıklı olarak yurt dışından alınmış çok sayıda   miz, başta Cevahir olmak üzere AVM’lere olan yakınlığımız
işimiz hazırdı.                           nedeniyle bizi tercih ediyor. Odalarımızın büyüklüğü de ay-
                                   rıca bu pazarda bize avantaj sağlıyor.

                                   59
   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64