Page 56 - Hotel Dergisi - Mart Sayısı
P. 56

sektörden

Curio - A Collection by Hilton
   İstanbul'da Açılıyor

    Hilton Worldwide'ın yeni markası Curio - A Collection by Hilton'un
Beyoğlu'nda bulunan Rumeli Han binasında yapılacak renovasyonun ardından

   2017 yılında yedi kata yayılan 173 oda ile hizmete gireceği açıklandı.

Hilton Worldwide, Curio - A           Rumeli Han İstanbul ve Reichshof Ham-   konuma sahip. 1910’da inşa edilen otel,
       Collection by Hilton marka-     burg, Curio – A Collection by Hilton    iddialı bir art deco ön cephenin yanı sıra
       sına ilk Avrupalı otellerini ek-  bünyesine katıldıklarında hem benzer-   1920’lerde kalma, Hamburg’un zengin
       lemek için anlaşmaya vardı.     siz özelliklerini koruyabilecek hem de   denizcilik geçmişini yansıtan aynalı res-
Her ikisi de 100 yıldan uzun bir geçmişe     Hilton’un ticari yapısından ve küresel   toranı çatısı altında barındırıyor. Reich-
sahip İstanbul Beyoğlu’ndaki Rumeli Han     saygınlığından faydalanabilecekler” açık- shof Hamburg şu anda hem eski gör-
binası ve Almanya’nın Hamburg kentin-      lamasında bulundu.             kemli günlerine dönmesini hem de yeni
deki eski Reichshof oteli bir yenileme ve                          ve modern bir iç tasarıma sahip olmasını
restorasyon sürecinden geçiyor. İstan-      Avrupa’daki ilk Curio Oteli        sağlayacak 30 milyon euroluk bir reno-
bul’daki Curio - A Collection by Hilton’un                         vasyondan geçiyor. Bu yılın ikinci çeyre-
2017’de, Hamburg’dakinin ise bu yıl için-    ABD’de Las Vegas, Dallas ve Florida’da-  ğinde tamamlanması açılması planlanan
de kapılarını açması planlanıyor.        ki ilk Curio otellerinin ardından, Reich- otel, 280 oda ve süitin yanı sıra 11 top-
Lansmanı Haziran 2014’te yapılan Curio      shof Hamburg, Avrupa’da açılacak ilk    lantı salonuna ve 177 metrekarelik bir
markası, üst segment ve lüks bağımsız      Curio olacak. Almanya - Köln merkezli   balo salonuna sahip olacak.
otellere kendi kimliklerini ve yerel özel-    Event Hotels iştiraki olan RH Operations
liklerini korurken, Hilton Worldwide ile     GmbH & Co. KG’nin sahip olduğu ve iş-   Dünya Genelinde
ortaklık kurma imkanı sağlıyor.         lettiği Reichshof, Hamburg Merkez Tren   20 Curio Markalı Otel
                         İstasyonu’nun tam karşısında, ideal bir
7 Kat 173 Oda                                        Curio - A Collection by Hilton Başkanı
                                              Dianna Vaughan şunları kaydetti: “Curio,
Tarıḣ ı ̇ Rumelı ̇ Han Turıż m Ve İnşaat San.                       kendilerine has kişilikleri olan, ancak aynı
Tıċ . A.Ş.’nin sahibi olduğu ve işlettiği                         zamanda da Hilton’un dağıtım avantajla-
Rumeli Han, kozmopolit Beyoğlu’nun                             rından ve tüm dünyadaki 44 milyon Hil-
kalbindeki İstiklal Caddesi’ne hakim bir                          ton HHonors üyesi de dahil olmak üzere,
konuma sahip; Taksim Meydanı ve Ga-                             uluslararası müşteri portföyünden fay-
lata Kulesi’ne yürüme mesafesinde. 19.                           dalanmak isteyen otel sahiplerinin talep-
yüzyılda inşa edilen taş oyma dış yüzeyli                          lerine yanıt olarak doğdu. Bir yıldan kısa
bina, mimarisi ve tarihi önemi nedeniy-                           bir süre önce gerçekleştirdiğimiz Curio
le yasal koruma altında. 2017 yılına dek                          lansmanından bu yana, otel sahipleri ve
renovasyonu sürmesi beklenen otel                              konuklar markamıza inanılmaz ilgi gös-
açıldığında, yedi kata yayılan 173 oday-                          terdi. Avrupa’daki bu ilk otellerimiz, şu
la hizmet verecek. Ayrıca muhteşem bir                           anda açık olan beş otelin yanı sıra dünya
manzaraya sahip çatı bar ve restoranın                           çapında geliştirme aşamasında olan veya
yanı sıra bünyesinde pek çok şık restoran                          niyet mektubu imzalanmış 20’den fazla
ve barı da barındıracak.                                  otelimizden ikisi .”
                                              Event Hotels CEO’su Anders Braks şöy-
Avrupa Curio’nun                                      le dedi: “Curio – A Collection by Hilton
Büyümesi İçin Fırsat                                    ile ortaklık kurmak Reichshof için ideal
                                              bir seçimdi: Bu ortaklık sayesinde hem
Hilton Worldwide Avrupa ve Afrika Kı-                            ikonik otelimizin cazibesini ve mirasını
demli Başkan Yardımcısı Patrick Fitz-                            koruyabileceğiz hem de Hilton’un güçlü
gibbon konuyla ilgili olarak, “Avrupa’da                          dağıtım ve sadakat sistemlerinden de
pek çok yüksek kaliteli ve bağımsız otel                          faydalanabileceğiz.”
bulunuyor. Bu nedenle Avrupa Curio
için önemli bir büyüme fırsatı sunuyor.

56
   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61