Page 52 - Hotel Dergisi - Mart Sayısı
P. 52

havayolu                 Türk Hava Yolları’ndan
                     İran’a 7. Uçuş Noktası
Türk Hava Yolları
Abuja Seferleri             Türk Hava Yolları’nın İran’da, hâlihazırda   İstanbul – Ahvaz – Kirmanşah (AWZ-KSH)
Başlıyor                 sefer sağladığı Tahran, Şiraz, Meşhed, İs-   – İstanbul olmak üzere haftada 4 frekans
                     fahan, Tebriz ve Kirmanşah noktalarından    olarak düzenlenecek. Haftada 4 gün karşı-
Dünya’nın en fazla ülke ve en fazla   sonra 7. uçuş noktası olan Ahvaz’a seferle-   lıklı olarak icra edilecek uçuş tüm vergiler
enternasyonel destinasyonuna uçan    ri başladı. Türk Hava Yolları Ahvaz seferleri, dâhil gidiş-dönüş 127 Euro’dan başlaya-
havayolu şirketi, Türk Hava Yolları,   Kirmanşah hattına bağlanarak 2 frekans     cak. Ahvaz havalimanında gerçekleşen açılış
108 ülkede 262. nokta olan Nijerya    hâlinde İstanbul –Kirmanşah – Ahvaz       törenine TUROB adına üyelerden Murat Yu-
Federal Cumhuriyeti’nin başkenti     (KSH-AWZ) – İstanbul ve yine 2 frekans ile   mak ve Emin Güde katıldı.
Abuja’yı uçuş ağına dâhil ediyor.
Nijerya’da Lagos ve Kano’nun ar-     Türk Hava Yolları’ndan
dından uçuş sağladığı 3. nokta olan    Portoya Direk Uçuş
Abuja ile birlikte Türk Hava Yolları,
Afrika’da 25 ülkede 38 destinasyona   Dünya genelinde olduğu gibi Güney        lerini Salı, Perşembe, Cumartesi ve
sefer düzenliyor. Türk Hava Yolları   Avrupa’da da büyümesini hız kes-        Pazar günleri olmak üzere haftada
haftada 5 gün karşılıklı olarak uçuş   meden sürdüren Türk Hava Yolları,        4 gün karşılıklı olarak icra edecek.
icra edecek. İstanbul’dan Abuja’ya    hâlihazırda bölgenin 6 ülkesindeki       İstanbul’dan Portekiz’in en büyük
tüm vergiler dâhil gidiş-dönüş 449    24 noktaya uçuş düzenlemekte. 30        şehirlerinden biri olan Porto’ya,
Euro, Abuja’dan İstanbul’a ise yine   Nisan 2015’de başlayacak seferlerle       tüm vergiler dâhil, gidiş-dönüş 129
tüm vergiler dâhil gidiş-dönüş 679    Porto’yu da uçuş ağına dâhil ede-        Euro’dan başlayan ücretlerle seyahat
Dolar’dan başlıyor.           cek Türk Hava Yolları, Porto sefer-       edilebilir.

Türk Hava Yolları’ndan           Azerbaycan Hava Yolları ve Türk Hava
Amerika Kıtasına 11.           Yolları Kod Paylaşımı Anlaşması İmzaladı
Uçuş Noktası
                     Azerbaycan Hava Yolları ile Türk Hava      nın iki ülke arasında büyüyen ilişkilerde
Türk Hava Yolları’nın, Amerika kı-    Yolları, yolculara daha iyi bağlantı çeşit-   önemli bir dönüm noktası olduğunu
tasında Buenos Aires, Sao Paulo,     liliği için birleştirilmiş frekans sayısından  söyledi. Türk Hava Yolları Yatırım ve
Toronto, Chicago, Houston, Los      ve iki ülke arasında artırılmış seyahat     Teknoloji’den sorumlu Genel Müdür Yar-
Angeles, New York, Washington,      esnekliğinden faydalanma imkânı sağla-     dımcısı Dr. Ahmet Bolat ise, Azerbaycan
Boston ve Montreal’in ardından      yacak Kod Paylaşımı Anlaşması imzaladı.     Hava Yolları ile Kod Paylaşımı Anlaşması
uçuş sağlayacağı 11. nokta olan San   Azerbaycan Hava Yolları Genel Müdür       imzalamaktan son derece memnun ol-
Francisco’ya ilk seferi, 13 Nisan 2015  Yardımcısı Arif Mammadov , anlaşma-       duklarını ifade etti.
itibariyle Pazartesi, Salı, Perşembe,
Cuma ve Pazar günleri olmak üzere
haftada 5 gün karşılıklı olarak icra
edilecek. İstanbul’dan, Kaliforniya’ya
seyahatler San Francisco’ya, tüm
vergiler dâhil gidiş-dönüş 511
Euro’dan başlayacak.

THY, Dünya’nın En İyi
Sporseverini Arıyor

Türk Hava Yolları, dünyanın en büyük
sporseverini 28 Mart - 20 Nisan ta-
rihleri arasında, 7 farklı ülkede ger-
çekleşecek 10 spor karşılaşmasını
seyretmeye aynı zamanda Messi ve
Drogba ile tanışmaya davet ediyor.
Spor taraftarlığının ciddi bir iş oldu-
ğunu vurgulamak adına bir iş ilanı
konseptinde oluşturulan kampan-
yaya katılım için taraftarların,www.
epicsportsfan.com web adresindeki
formu doldurmaları ve daha sonra
en iyi spor taraftarı olduğu iddiasını
destekleyen bir video veya fotoğrafı,
Instagram, Vine veya Twitter’a #Epic-
Fan etiketi ile yüklemesi gerekiyor.

     52
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57