Page 47 - Hotel Dergisi - Mart Sayısı
P. 47

Çalışanlarında Güven Yaratabilen
Şirketler Daha Çok Kazanıyor

Great Place to Work Türkiye Genel Müdürü Eyüp Toprak, “Gü-
ven ortamının sağlandığı ve kurum kültürünün çalışan odaklı
biçimde geliştiği şirketlerde çalışanların kalitesi ve yetkinliği,
ürün ve hizmetlerin kalitesi, inovasyon ve risk alma istekliliği
daha yüksek. Bu anlamda verimlilik sürekli artış gösteriyor. Öte
yandan işe alım masrafları, işgücü dönüşüm masrafları, değişik-
liğe karşı direniş ve sağlık masrafları daha düşük. Bu bağlamda
çalışanlarında güven yaratabilmiş işyerlerinin ekonomik perfor-
mansı ve krizlere karşı dayanıklılığı daha yüksek oluyor. Güven,
kazandırıyor” dedi.

Türkiye’nin En İyi İşverenleri                           93
2014 Araştırmasında Great                              83
Place to Work Felsefesinin 5                            80
Temel Boyutuna Göre Olumlu                             78
Yanıtların Yüzdeleri                                77
                                          76
2014 araştırması sorular özelinde değer-                      75
lendirildiğinde, ‘Başkalarına burada ça-                      72
lıştığımı söylemekten gurur duyuyorum’
şeklindeki sorunun yüzde 93 ile yine en
yüksek olumlu yanıtı aldığı görülüyor. En
çok olumlu yanıt alınan diğer sorulardan
bazıları ise yüzde 83 ile ‘Burada bana
pozisyonuma bakılmaksızın, şirketin bir
parçası gibi davranılır’ ve yüzde 80 ile ‘Biz
burada kendimizi bir “aile” gibi hissediyo-
ruz ve iyi bir ekip ruhumuz var’.

 Başkalarına burada çalıştığımı söylemekten gurur duyuyorum.	
 Burada bana pozisyonuma bakılmaksızın, şirketin bir parçası gibi davranılır. 	
 Biz burada kendimizi bir “aile” gibi hissediyoruz ve iyi bir ekip ruhumuz var. 	
 Çalışanlar işlerine severek gelir. 	
 Yöneticiler şahsıma gerçek bir ilgi gösteriyor ve
 beni sadece iş gücü olarak görmüyor.	
 Duygusal ve psikolojik olarak sağlıklı bir iş ortamı vardır. 	
 Burada yeteneklerimi en iyi şekilde değerlendirebiliyorum. 	
 Yöneticiler, iyi çalışmayı ve özel çabayı takdir etmektedir.	

                                            47
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52