Page 46 - Hotel Dergisi - Mart Sayısı
P. 46

gündem

Başarının Sırrı
‘Gurur Duyan Çalışan’

Great Place to Work Enstitüsü’nün En İyi İşverenler 2014 listesine göre,
çalışanlarının o şirkette olmaktan gurur duyabilecekleri kurum kültürleri
  yaratmış olan işletmeler başarıyı yakalıyor.
25 yıldır dünya çapında her
     yıl 7 bine yakın işletme ve 16   çerken kullandığımız en önemli aracımız       Türkiye’nin En
     milyondan fazla çalışanı analiz  ise Trust Index Çalışan Anketi. Bu ankette    İyi İşverenleri 2014
     ederek, en iyi işverenleri belir- çalışanlara sorduğumuz 63 soru ile 5 te-
                       mel boyutu ölçümlüyoruz: güvenilirlik,     50-500 çalışana sahip

leyen kurum kültürü uzmanları Great saygı, hakkaniyet, gurur ve takım ruhu.         Bursagaz
Place to Work Enstitüsü, son 2 yıldır da Türkiye’deki sonuçlara bakıldığında, ça-      Mercedes-Benz Finansman
Türkiye’nin En İyi İşverenlerini belirlemek lışanlarda güven yaratmadaki en önemli     EMC
için araştırmalar yürütüyor. Son olarak rollerden biri gurur kavramının. Diğer bir     The Coca-Cola Company
2014 yılında 60 şirket ve 10 bin çalışanın deyişle en iyi işverenler, çalışanlarının o   SAP
değerlendirilmesi sonucu Türkiye’nin En şirkette olmaktan gurur duyabilecekleri       The Istanbul Edition Hotel
İyi 15 işvereni belirlendi. Araştırmayı yo- kurum kültürleri yaratmış olanlar” dedi.    Roche
rumlayan Great Place to Work® Türkiye                            LBT Varlık Yönetim
                                                  Hilti
Genel Müdürü Eyüp Toprak, “Bir şirketin En Yüksek ‘Gurur’,
tüm İK uygulamalarını hem çalışan hem En Düşük ‘Hakkaniyet’                  Doğuş İnşaat
de yönetici perspektifinden incelediği-   2014 yılında gerçekleştirilen analizlere ka-  501 ve üzeri çalışana sahip
miz analizlerimizde objektif kriterlerden  tılan 60 şirket içerisinden seçilen 15 en iyi
ziyade sübjektif hissiyatları, algıları ve  işverenin çalışanları, yüzde 86 oranında          Axa Sigorta
güveni ölçümlüyoruz. Çalışanların pers-   yaptığı işten gurur duyduğunu belirtti. En          Ericsson
pektifinden algıları ve bulundukları işyeri az olumlu yanıtı alan kavram ise, yüzde 72
kültürleri hakkındaki deneyimlerini öl-   ile hakkaniyet oldu.                   Boyner Holding
                                                     Vodafone
                                                     PepsiCo

46
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51