Page 40 - Hotel Dergisi - Mart Sayısı
P. 40

gündem

   Arap Turist Suriyeli
  Mülteciden Rahatsız!
 Taksim civarını mesken tutan Suriyeli dilencilerin ülke imajına zarar
vermeye başladığını belirten Mercan Turizm'in CEO'su Cüneyt Mengü,

  "Birçok tur operatörü bu nedenle Taksim'den uzaklaşıyor" dedi.

Ortadoğu pazarının önde ge-         önde gelen turizm merkezlerinden Tak-
       len acentelerinden Mercan   sim Meydanı’nın böyle bir imajla anılıyor
       Turizm’in CEO’su Cüneyt    olması çok üzücü. Konuya ilişkin turizm
       Mengü, Taksim ve çevre-    sektörünün ve kamu yönetimlerinin
sinde Suriyeli mültecilerin Körfez ülke-  daha duyarlı davranması gerektiğini dü-
lerinden gelen Arap turistte rahatsızlığa  şünüyorum.”
neden olduğunu söyledi. Arap tur ope-
ratörlerin söz konusu rahatsızlıktan do-                        Mercan Turizm’in CEO’su
layı müşterilerini Taksim dışındaki bölge-                         Cüneyt Mengü
lere yönlendirmeye başladığını belirten
Mengü, şunları söyledi: “İlk defa bazı tur
operatörlerinin Suriyeli dilenciler yüzün-
den gruplarını Taksim ve çevresine getir-
mekten vazgeçtiklerine şahit oldum”.

“İmaj Kaybı Yaşıyoruz”

Suriyeli mültecilerin yarattığı olumsuz
görüntülerin ülke imajına ciddi zararlar
vermeye başladığını ifade eden Mengü,
İstanbul turizminin gözbebeği olan Tak-
sim Meydanı’nın biran önce düzenlene-
rek bu kötü imajdan kurtarılması gerek-
tiğini savundu.
Mengü şöyle devam etti: “İstanbul’un

40
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45