Page 37 - Hotel Dergisi - Mart Sayısı
P. 37

“Teşvik Belgeleri Verilirken          kullandı. Uzun bir süredir titizlikle çalışılan TUROB Bölge Temsilcilikleri:
Öncelik Yenilenme               Müzik Meslek Birlikleri Protokolü’nün TU-    Adana
Yapan Oteller Olmalı”             ROB üyeleri için yaklaşık yüzde 75 avantajlı   Temsilci Adı: Nurettin Yaktubay
                        tarife sağlayarak imzalandığını söyleyen     Adres: Adana Hilton
2023 yılı turizm hedeflerine de değinen    Bayındır, “Bu sözleşme ile şu ana dek her-
Bayındır, “Bu hafta başı açıklandığı üze-   hangi bir sözleşme ya da anlaşma yapma-     Sinanpaşa mh. Hacı Sabancı Bulvarı
re, 2014 Yılı Ocak-Aralık aylarını kapsa-   mış üyelerimiz, 2014 ve 2015 yılı bedel-     No:1 Yüreğir - Adana
yan 12 aylık dönemde, ülkemizde 58 ayrı    lerini ödeyerek, devam eden yıllar için de    Ankara
şehirde yeni yatırım yapılacak otel sayısı   her yıl belirtilen bedeller ile sözleşmelerini  Temsilci Adı: Emrullah Akçakaya
316’ya, yatak sayısı ise 82.074’e yüksel-   yapmış olacaklar. Ancak konuyla ilgili geç-   Adres: Swissotel Ankara – Yıldızev-
di. Her zaman belirttiğimiz gibi ülkemizin   miş dönemlerde herhangi bir tespit ya      ler mh.21.sk No:2 Çankaya - Ankara
2023 yılı turizm hedefleri var. Bu hedef-   da davası bulunan üyelerimiz, 2014-2015     İzmir
lere ulaşmak için ülke turizmini çeşitlen-   bedellerine ilave olarak, sadece tespite/    Temsilci Adı: Hüsnü Rıza Elibol
dirmeli ve turizmi tüm ülkeye yaymalıyız.   davaya konu yıla ait bedeli de ödeyerek     Adres: Swissotel Büyük Efes - Ga-
Aksi halde belirlenen hedeflere ulaşmamız   anlaşmalarını gerçekleştirecek” ifadelerini   ziosmanpaşa Bulv. No:1 Alsancak
imkansız hale gelir. Otellerin yoğun olduğu  kullandı.                    - İzmir
Antalya, İstanbul, Muğla gibi şehirlerimiz-                           Kayseri
de Teşvik Belgelerinin yeni yatırımlar yeri-  9 Şehirde Bölge                 Temsilci Adı: Mahmut Akay
ne modernizasyon veya yenileme yapan      Temsilciliği Kuruldu               Adres: Hilton Kayseri - İstasyon cd.
otel işletmelerine verilmesinin sektörü-                            Cumhuriyet Meydanı - Kayseri
müze daha fazla katkı sağlayacağını öngö-   Türkiye genelinde bölge temsilcilikleri     Malatya
rüyoruz” dedi.                 oluşturmaya başladıkların açıklayan Baş-     Temsilci Adı: Fatih Günkent
                        kan Bayındır, “Çünkü aşağı yukarı her böl-    Adres: Doubletree by Hilton Malat-
“Turizm 20 Binin Üzerinde Kişi-        geden üyelerimiz var. Büyük bir gayretle     ya - Malatya İnönü Cd. Malatya
ye Doğrudan İstihdam Sağlıyor”         bizimle birlikte çalışan üyelerimiz bunlar.   Mersin
                        Şu ana kadar kurduklarımız, Adana, Anka-     Temsilci Adı: Aylin Şahin
Bayındır, “Yaklaşık 54 değişik sektörü tetik- ra, İzmir Kayseri, Malatya, Mersin, Nevşe-    Adres: Mersin Hilton - 1225 sk.
leyici güce sahip olan turizm sektörü ülke   hir, Sakarya ve Şanlıurfa” dedi.         No:1 Yenişehir - Mersin
ekonomisine önemli oranda katma değer     Timur Bayındır’ın konuşmasının ardından     Nevşehir
yaratıyor. Diğer yandan istihdama katkıda   TUROB’a yeni üye olan otellere plaketleri,    Temsilci Adı: Esra Değirmenci
önemi yadsınamaz derecede büyük olan      etkinliğe ev sahipliği yapan Sultanahmet     Adres: Üçhisar Kaya Hotel – Ad-
konaklama sektörümüzde 2014 yılında      Sura Design Hotel’e teşekkür plaketi tak-    nan Menderes cd. No:15 Uçhisar
yatırım teşvik belgesi alan işletmelerin    dim edildi. Son olarak Sultanahmet Sura     – Nevşehir
faaliyete geçmesi ile 20 binin üzerinde    Design Hotel personeli ile hatıra fotoğrafı   Sakarya
işsiz vatandaşımıza doğrudan istihdam     çekimi gerçekleştirildi.             Temsilci Adı: Hediye Güral Gür
sağlanması son derece önemli” ifadelerini                            Adres: Güral Sapanca Hotel-Tepe-
                                                başı mh.No:73 Sapanca – Sakarya
                                                Şanlıurfa
                                                Temsilci Adı: Çetin Aslan
                                                Adres: Nevali Hotel-Abide Kavşağı
                                                Şanlıurfa

                                                                  37
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42