Page 34 - Hotel Dergisi - Mart Sayısı
P. 34

gündem

  Şimdilik Hasar Yok
Rusya pazarındaki kan kaybı yüzde 40’ı bulurken, otel dolulukları yerinde saydı.
Türkiye genelinde otel dolulukları Şubat 2015’te geçen yılın aynı ayına göre
           yüzde 0.4 artarak yüzde 58.4 olarak kaydedildi.
Ekonomik krizden darbe yiyen
     Rusya’dan gelen turist sayısında doluluklarında doluluk dikkat çekti. Rus tu-   kıyasla yüzde 0.2 artarak yüzde 61 olarak
     yüzde 40 civarında kan kaybı ya- ristlerin en fazla tercih ettiği tatil yeri olan gerçekleşti. Şubat 2014’te bu oran yüzde
     şanmasına rağmen, diğer turizm  Antalya’da doluluklar yılın ikinci ayında,    60.8 olmuştu. Şubat ayında ortalama gün-
                      geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4 artarak    lük satılan oda bedeli 101.1 Euro olarak
pazarlarının etkisiyle şubat ayında otel yüzde 50.1 oldu. Şubat 2014’te bu rakam 2014’e göre yüzde 6.3’lük bir düşüş gös-
dolulukları hafif de olsa artış gösterdi. yüzde 48.2’ydi. ADR olarak adlandırılan or- terdi. Bu rakam Şubat 2014’te 107.9’du.
Dünyanın önde gelen veri ve analiz şirket- talama günlük satılan oda bedeli de 53.5 Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde
lerinden STR Global’in ‘Şubat 2015 Ülke Euro’ya ulaşarak, Şubat 2014’e göre yüzde edilen gelirlerde ise (RevPAR) geçen yıla
Performans Raporu’ yayınladı. Raporda 5.3’lük bir artış gösterdi. Yılın ilk iki ayı dik- oranla yüzde 6.1’lik bir düşüş yaşandı ve
yer alan verilerinden hareketle Turistik kate alındığında ise Antalya’da doluluk ora- 61.6 Euro olarak ölçüldü. Antalya’da yılın
Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği nı yerinde saydı ve yüzde 43.5 oldu. Şubat ilk iki ayındaki doluluk ise yüzde 58 oldu.
(TUROB) tarafından yapılan analize göre, 2014’de bu oran yüzde 43.6 olmuştu. ADR Bu oran geçen yılın ilk iki ayında yüzde 57.3
Türkiye genelinde otel dolulukları Şubat ise 2014’ün ilk iki ayındaki 50.9 Euro’dan olmuştu.
2015’te geçen yılın aynı ayına göre yüzde 55.1 Euro’ya yükseldi. Antalya’daki yükse-

0.4’lük bir artış gösterdi ve yüzde 58.4 lişte bayi-şirket toplantı trafiğinin dönem- Ankara İstikrarlı
olarak kaydedildi. Şubat 2014’te bu oran sel olarak artışı etkili oldu.            Doluluklarını istikrarlı bir şekilde artıran
yüzde 58.2 olmuştu.                                      başkent Ankara’da ise doluluk oranı yüzde
                      Fiyat Düşüyor                   8.4 artışla yüzde 65 oldu. Şubat 2014’te bu
                      Turist sayısı iki ayda yüzde 7 artıran oran yüzde 60 olmuştu. Ankara’da ortala-
Antalya’da Turist Azaldı          İstanbul’da ise bu artış doluluklara pek ma Günlük satılan oda bedeli 80.4 Euro
Yılın ilk iki ayında yüzde 2.9 düşüşle 234 yansımadı. İstanbul’da Şubat 2015’te otel olarak, 2014’e göre yüzde 9.7’lik bir artış
bin yabancı ziyaretçiyi ağırlayan Antalya’da dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine gösterdi.

34
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39