Page 135 - Hotel Dergisi - Mart Sayısı
P. 135

Artık Her Otel Profesyonel Video
    Gözetimi Kurabilecek

Bosch Güvenlik Sistemleri’nin pazara yeni sunduğu IP 2000, IP 4000 ve IP 5000

kamera aileleri, küçük ve orta ölçekli oteller için profesyonel video gözetim

Içözümlerini kurmayı kolaylaştıran kapsamlı bir IP kamera portföyü oluşturuyor.
P 5000 kamera ailesi bireylerin veya    sahne içeriğine uygun şekilde ayarlanma-  Video Client uygulaması veya Video Se-
küçük ayrıntıların ayırt edilebilmesini  sını sağlayan içerik tabanlı görüntüleme  curity mobil uygulamasını kullanarak
kolaylaştıran beş megapiksele kadar    teknolojisi (CBIT) bulunuyor. Harekete ve video verilerine kolaylıkla erişebiliyor ve
çözünürlük sunuyor, böylece geçmi-     değişken ışık yoğunluğuna bağlı olarak,  kameraları kolaylıkla kontrol edebiliyor.
şe yönelik analizlerin etkili olma oranını bit oranını yüzde 50’ye kadar azaltırken Dinamik Çapraz Kodlama Teknolojisi ile
önemli ölçüde arttırıyor. Maliyetin, hassas ilgi konusu nesnelerin mükemmel bir şe- bir araya getirilen Video Security mobil
sahne ayrıntılarından daha önemli olduğu kilde pozlanmasını sağlamak için kamera uygulaması, mevcut bant genişliğinden
uygulamalar için, IP 4000 ailesi 720p çözü- ayarları sürekli ve dinamik olarak ayarla- bağımsız olarak hem düzgün canlı vi-
nürlük sunuyor. Entegre bir pasif kızılötesi nıyor. Buna bağlı olarak, video kalitesin- deo akışı sunuyor hem de gerektiğinde
(PIR) sensör ve 720p HD IP video gözetim den ödün vermeden veri depolama mali- HD görüntülere anında erişim olanağı
kamerasından oluşan IP 2000 ailesi, olay- yetlerinde ve ağ yükünde önemli ölçüde sağlıyor. Kullanıcılar bir mobil cihaz ara-
ların, içeriye izinsiz girmeye çalışan kişile- tasarruf sağlanıyor.          cılığıyla, istedikleri anda ve istedikleri
rin gece ve gündüz kolayca belirlenmesini                       yerden kamerayı kontrol edebiliyor ve
sağladığından, küçük ölçekli işletmeler Kolay Erişim                 canlı video akışlarını ve HD görüntüleri iz-
için ideal.                Video verileri buluta, Bosch’un kayıt çö- leyebiliyorlar. IP 2000, IP 4000 ve IP 5000
                      zümü DIVAR IP 2000 gibi bir ağ video kameralar, Bosch’un DIVAR IP kayıt cihazı
İçerik Tabanlı               kayıt cihazına veya kameraların çoğunda veya VIDEOJET çapraz kodlayıcı ile birlikte
                      bulunan entegre bir SD karta kaydedi- kullanıldıklarında, Dinamik Çapraz Kodla-
Görüntüleme Teknolojisi
Tüm kameralarda, kamera ayarlarının lebiliyor. Kullanıcılar, Bosch’un ücretsiz ma teknolojisini destekliyorlar.

                                           135
   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140