Page 133 - Hotel Dergisi - Mart Sayısı
P. 133

Yemeği Sanata
Dönüştüren Porselen

Bonna

35 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan Bonna,

misafirlerine mükemmel bir deneyim sunmak isteyen

otellerin ihtiyaç duyduğu tasarım ve kaliteyi üretiyor.

P orselen sektörünün deneyimli üreticisi       Bonna Ürünleri Sağlıklı mı?
     Bonna, kaliteli ve şık ürünleri avantajlı  Kurşun Kadmiyum İçeriyor mu?
     fiyatlarla otel ve restoranların beğeni-
     sine sunuyor.                Bonna ürünlerinin üretildiği Çayırova
                           tesislerinde şu an Avrupa’nın kullandı-
 Neden Bonna?                     ğı en son teknoloji ile üretim gerçek-
                           leştiriliyor. Hammadde kompozisyonu
 Bonna özel hammadde içeriği sayesinde nor-      5 kıtadan ithal edilen hammaddelerin
 mal porselenlere oranla kenar çıtlamalarında     şirket bünyesinde harmanlanması ile
 %60 daha dayanıklı. Ürünlerinin kenar çıtlama-    elde ediliyor. Bonna ürünlerinin hiçbi-
 sına karşı dayanıklılığı, satın aldığınız ürünlerin rinde sağlığa zararlı madde yer almı-
 yenilenme döngüsünü minimize ediyor. Bu       yor.
 sayede kullandığınız her Bonna ürünü yatırı-
 mınızın karşılığını fazlasıyla almanızı sağlar ve  Bonna’yı Diğer Porselenlerden
 tasarruf etmenize katkıda bulunur.          Ayıran Özellikler Neler?

 Çevre Dostu Üretim                  Bonna daha ilk bakışta krem rengi saye-
                           sinde diğer porselenlerden ayrılıyor. Sert
 Bonna doğaya dost bir üretim şeklini benimsi-    porselenin soğuk grimsi renginden ziyade
 yor. Su ve hammadde geri dönüşümünü yapı-      Bonna’nın sıcak beyaz rengi sofralarda fark
 yor.                         yaratıyor. Üstün transparanlık özelliği aynı
                           zamanda sofrada ışığın geri yansımasını
 Tasarım                       sağlıyor bu da usta ellerden çıkan şık su-
                           numların sofralarda daha iyi sergilenmesini
 Müşteri ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen    destekliyor. İşletmelerde tabak yenileme
 sektöre uygun istiflenebilir tasarımlar ve de-    maliyetleri çok yüksek. Yenileme nedenleri-
 senler ile, konaklama sektörünün tüm ihtiyaç-    nin başında da taşıma ve yıkama esnasında
 larına en doğru şekilde karşılık veriyor.      oluşan kenar çıtlamaları geliyor. Bonna’nın
                           kenar çıtlamasına karşı mukavemeti bu
 Hızlı Hizmet                     noktada işletmelere çok ciddi bir maliyet
                           avantajı sağlıyor. Bazı işletmelerde %40 ‘ı
 Sevkiyat hızı ve yüksek stok hacmi ile ihtiyaç du-  bulan yenileme yarı yarıya azalıyor.
 yulan çözümleri anında sunuyor. Talep edilen
 tüm ürünler Bonna’da sevkiyata her an hazır.

                                                  133
   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138