Page 130 - Hotel Dergisi - Mart Sayısı
P. 130

tedarik

Era’dan Geniş Ürün Gamıyla
  Müşteri İhtiyacına Özel
      Çözümler

                       Sektördeki 24. yılında Era – Art
                       of Hospitality geniş ürün gamı ve
                       zengin marka portföyü ile Horeca
                       ve lüks SPA’lara farklılıklarını
                       ortaya koyabilecekleri “butik”
                       çözümler yaratmaya devam
                       ediyor.

P ortföyünde otel oda kozmetiği,       elde edildiğinin, bu esnada hiçbir canlı-  ettiğimiz yerli ve yabancı tüm markalar
     SPA kozmetiği, masaüstü kullan-  ya zarar verilmediğinin ve tüm süreçle-   ile tüm bu hassasiyetleri son derece ba-
     at servis ürünleri ve tamamlayıcı rin bağımsız kurumlarca denetlendiğinin   şarılı bir biçimde karşılıyoruz.
     buklet ana ürün gruplarını barın- garantisini veriyor.
 dıran Era, otel oda kozmetiğinde İtalyan                         Lüks ve Seçkin “Themae Paris”
 La Bottega firması bünyesinde bulunan    Esra Kuyucu: “Tüketiciler
 Roberto Cavalli, Etro, Jo Malone, Laura   Kendi Sağlığını ve Çevreyi          SPA kozmetiği grubunda sadece üst seg-
 Tonatto ve Salvatore Ferragamo gibi 15   Korumada Bilinçli”              ment otel SPA’larına yönelik bir marka
 exclusive markanın yanı sıra, Türkiye’nin                        olan Fransız “Themae Paris” özellikle
 ilk ve tek yerli kozmetik markası olan   Era Pazarlama Direktörü Esra Kuyucu,     lüks ve seçkinlik vurgusunun yanında,
 Rebul ile stok, satış ve pazarlama hiz-   dünya çapında küresel eğilimler gözlem-   bakım protokollerindeki özen ve eşsiz
 meti sunuyor. İtalyan La Bottega çatısı   lediğinde bilinçlenen bir tüketici olduğu-  ritüelleri ile farklılaşıyor. Merkezi Paris’
 altındaki markaların, tamamının dünya    nu belirterek şunları söyledi: “Bu bilinç  te bulunan Themae konseptli SPA mer-
 çapında tanınmış, güvenilir ve hikayesi   kişilerin hem kendi sağlıklarını hem de   kezlerinin dünyadaki beş yıldızlı partner-
 olan markalar olması sayesinde oteller;   çevreyi korumak olarak kendini göste-    leri arasında Ritz Carlton Seoul, Etihad
 tarzlarını yansıtabilecekleri ürünleri se- riyor. Böyle bir talebi karşılayabilmek   Towers Abu Dhabi, Burj Al Arab Dubai,
 çebiliyorlar. Era, ürün ve marka seçimin-  için artık işletmeler içeriği ve markasıyla Coco Palm Dhuni Kolhu Maldivler ile
 de danışmanlık yapmanın yanı sıra, farklı  kendini kanıtlamış ürünlere yöneliyorlar.  Four Seasons Moskova da bulunuyor.
 ihtiyaçlara yönelik özel tasarımlarla da  Özellikle HORECA sektöründe, müşteri-    Themae Paris’i benzersiz kılan özellikleri
 otellerin konseptlerini tamamlamaya     nizin cildiyle direkt temas eden ürünler   arasında en öne çıkanı, dünya SPA koz-
 yardımcı da oluyor.             söz konusu olduğunda Era olarak tedarik   metiği markaları arasında bütün kon-
 Geniş Ürün Yelpazesi                                   septini çay etrafına toplamış tek marka
 Alman “Mank” markalı ürünler ile masa-                          olması. Bunun Türkiye pazarındaki yan-
 üstü kullan-at servis ürünleri grubunda                         sıması ise kültürümüzde çayın önemi ve
 pek çok farklı ebat, desen, doku ve renk                         Türk misafirperverliği ile özdeşleşmesi.”
 gerektiren ihtiyaçlara cevap verilirken,
 kullan-at Amerikan servisler, runner ve
 masa örtüleri gibi tamamlayıcı alter-
 natifler ile geniş ürün yelpazesi ve ser-
 vise yönelik bütüncül yaklaşım ortaya
 konuluyor. Yıl içinde değişen sezon ko-
 leksiyonlarıyla da ön plana çıkan Mank
 sahip olduğu FSC, PEFC, EU Ecolabel
 “Flower” gibi uluslar arası akreditasyon
 belgeleriyle hammaddesi olan kağıdın
 sürdürülebilir ormancılık faaliyetleri ile

130
   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135