Page 126 - Hotel Dergisi - Mart Sayısı
P. 126

tedarik

  Yiber Elektronik

Ürün Kalitesi, Hijyen ve
Yeniliklerle Öne Çıkıyor

Yenilikçi ürünleriyle alternatif çözümler sunan Horeca
sektörünün 30 yıllık ismi Yiber Elektronik, yeni ürünleriyle bu
sezon yine oldukça iddialı.

H ijyen ve ıslak hacim ekip-         ekipmanları, ıslak hacim ekipmanla-     hacim ekipmanları grubu
       manlarının doğru projelen-   rı, otel ekipmanları, medikal-anatomi    içinde ise fotoselli el kurut-
       dirilmesi, doğru kullanılması  ekipmanları ve bedensel engelli ekip-    ma cihazları, musluk ve pi-
       ve doğru seçim yapılmasına   manları olmak üzere beş ayrı grup-     suvar otomatiği, fotoselli kağıt
 yönelik pek çok alternatif sunan Yiber   tan oluşuyor. Bu gruplardan HACCP      havlu dispenserleri, havlu kağıt
 Elektronik, tasarlayıp ürettiği yenilikçi  ekipmanları arasında; yapışkanlı sinek   dolapları, el kurutma cihazları, çöp
 ürünleriyle ulusal ve uluslararası pek   öldürme cihazları, elektrikli sinek öl-   kovaları ve klozet fırçaları gibi ürünler
 çok otel zincirinin tercihi oluyor.     dürme cihazları, sanitasyon hatları, el   bulunuyor. Ayrıca, bu gruptaki el kurut-
                       dezenfektan cihazları, el yıkama evye-   ma cihazları dünyaca ünlü Mediclinics
 Hijyen ve Islak Hacim            leri, hijyenik dolap sistemleri, fotoselli markasıyla ithal ediliyor.
 Ekipmanlarında En Son            sıvı sabunluk, sıvı sabunluklar, bıçak
 Teknoloji İle Tasarım            dezenfektan cihazları, bot kurutma ci-   Yiber Elektronik,
                       hazları, hijyenik paspaslar ve acil duş   Otel Ekipmanlarında İddialı
 26 yılı aşkın bir süredir, hijyen ve ıslak sistemleri yer alıyor. İşletmelerin genel
 hacim ekipmanları alanında en son tek-   tuvalet alanlarında tercih edilen ıslak   Firmanın iddialı olduğu ürün grupların-
 noloji ile tasarım yapmakta olan Yiber                         dan biri de otel ekipmanları bu grupta
 Elektronik, geçtiğimiz yıllarda olduğu
 gibi bu sene de sektörünün liderliğini
 elinde tutuyor. ISO 14001 ve ISO 9001:
 2008 Kalite Belgesi sahibi firma, kalite
 ve satış sonrası hizmetten ödün verme-
 mekle beraber, gıda sektörünün ihtiyaç
 duyduğu yeni HACCP hijyen sistemle-
 rini tasarlayarak ürün yelpazesini her
 geçen gün geliştiriyor. Hijyen ve ıslak
 hacim ekipmanları alanında faaliyet
 gösteren ve Horeca sektöründe tercih
 edilirliği yüksek olan Yiber Elektronik,
 yurtiçindeki çalışmaları kadar Moskova
 ve Almanya ofislerinin çalışmalarıyla da
 öne çıkıyor.

Özenle İmal Edilen
Beş Ayrı Ürün Grubu

Yiber Elektronik’in ürün grubu HACCP

126
   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131