Page 125 - Hotel Dergisi - Mart Sayısı
P. 125

racat ile koşulsuz misafir memnuniyeti ve
                                              sadakati hedefleyen oteller için, maliyet ta-
                                              sarruflu, kaliteli ve güvenilir hızlı teslimat-
                                              larla tedarik hizmetinde bulunuyoruz. Ağır-
                                              lıklı olarak Ortadoğu, Doğu Avrupa, Avrupa
                                              ve Kuzey Afrika ’daki otellerle çalışıyoruz.
                                              Bu özveri ve çabalarımız sonucu İstanbul
                                              Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçı-
                                              ları Birliği (İKMİB) tarafından kozmetik ve
                                              sabun ihracatındaki ilk 100’e girme perfor-
                                              mansımız ile ülke ihracatına yaptığımız kat-
                                              kılardan dolayı ödüle layık görüldük.

                                              Tanay firmasının pazarlama stratejileri
                                              nelerdir? Markalaşma çalışmalarından
                                              bahseder misiniz?
                                              Türkiye’de sektörünün markası ve lideri
                                              olarak değerlendiriliyoruz. Ayrıca koleksi-
                                              yon niteliğinde yaptığımız tasarımların, di-
                                              key entegre üretim tesislerimiz ve yarattı-
                                              ğımız kalite - güvenilirlik ile hem yurtiçinde
                                              hem de yurt dışında itibarlı bir şirket olarak
                                              bilinmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Bu
                                              bilinirliği sürdürmek adına kalitemizden
                                              ödün vermeden çağın gerektirdiği pazar-
                                              lama stratejilerini kurguluyor ve uyguluyo-
                                              ruz. Hem online hem de offline platform-
                                              larda müşterilerimizle buluşuyor, onları
                                              dinliyor ve müşteri odaklı bir yaklaşım ile
                                              çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

alma danışmanlığı yaparak procurement    saç kremi, banyo köpüğü ve vücut losyonu   Yeni sezon için yaptığınız çalışmalar hak-
ofis olarak da hizmet vermekteyiz. Yurt içi gibi ürünlerimiz Avrupa standartlarında,   kında bilgi verir misiniz, sektöre sunaca-
ve yurt dışındaki renovasyon projelerinde  Avrupa Kozmetik Yasası’nın öngördüğü ko-   ğınız yeni ürünleriniz var mı?
de tüm OS&E (operational supplies & equ-   şullarda uygun çalışma ortamı ve tanımla-   Buklet malzemeleri konusundaki özgün
ipments) konusunda uluslararası ve yerel   nan standartlarda hammadde kullanımı ile   ve ayrıcalıklı üretimlerimizi daha geniş
kaynaklardan tedarik hizmetlerinde de bu-  eksiksiz olarak GMP kurallarına uygun ola-  kapsamda, daha ekonomik koşullarda da-
lunuyoruz.                  rak üretiliyor. Markamız, kalitemiz, üretim  ğıtımını ve kullanımını sağlayabilmek için
                       felsefemiz ve altyapımızla müşterilerimiz   üretim ve hizmetlerimizi gruplandırdık.
En çok hangi ürün ile            tarafından ayrıcalıklı bir işletme, sektörün Tanay Express olarak; stoktan hemen tes-
sektörde söz sahibisiniz?          markası ve lideri olarak nitelendiriliyoruz. lim ürünler sunuyoruz. Tanay ekonomik ile
Sektörde buklet malzeme olarak nitelen-                          maliyet tasarruflu özel üretim çözümlerle
dirilen kişisel bakım ve hijyen ürünleri   Tanay firması sadece yurt içinde değil    hizmet veriyoruz. Tanay Deluxe olarak; sı-
konusunda söz sahibiyiz. Yaptığımız öz-   yaptığı ihracatlar ile de ön planda. Hangi  nırsız özellikte ürünler ve marka üretimler
gün tasarımlar kozmetik ürün yelpazemizi   ülkelere ihracat yapıyorsunuz?        gerçekleştiriyoruz. Tanay Worldwide olarak
oluşturan saç şampuanı, vücut şampuanı,   40 tan fazla ülkeye gerçekleştirdiğimiz ih-  ise; dünyaya açılan Tanay yeni konseptiyle
                                              organik ve çevre dostu ürünler üzerinde
                                              yeni koleksiyonlar yaratıp, Türkiye dışında
                                              da markalaşmaya özen gösteriyoruz.

                                              Spa & Wellness sektörünün gelişmesi ve
                                              ilerlemesi için ne gibi çalışmalar önerir-
                                              siniz?
                                              Spa & Wellnes sektörü bizim için yeni bir
                                              sektör. Otellere ve tüm konaklama te-
                                              sislerine 24 yıldır vermekte olduğumuz
                                              ayrıcalıklı hizmeti, bu anlamda gelişen
                                              ve ilerleyen Spa & Wellnes sektörüne de
                                              kendi butik ve özel üretim imkânlarımızla
                                              vermek isteriz.

                                              125
   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130