Page 122 - Hotel Dergisi - Mart Sayısı
P. 122

tedarik

Sports International

                         Programı’nı
                         Uygulamaya Başladı

  Spor merkezleri                8 tesisinde, 11 kapalı, 26 açık olmak üzere  bul gören temizlik ve hijyen standartlarına
  sektöründe faaliyet              toplam 37 adet tenis, 8 adet Squash kortu,   göre detaylı bir risk analizi ile tesisin tüm
  gösteren işletmelerde             18 adet yüzme havuzu ve çocuk havuzu ile    ihtiyaçları ve iyileştirmesi gereken noktaları
  detaylı risk analizi ile            67.467 m² kapalı alan ve 126.200 m² açık    belirleniyor. Bu risk analizi sonucunda ortaya
  çözümler üreterek               alan olmak üzere toplamda 193.667 m²’lik    çıkan duruma göre, işletmeye özel bir sistem
  hijyeni yeniden                bir alanda hizmet veren Sports Internatio-   kuruluyor ve çalışan personele eğitimler veri-
  tanımlayan The Hygienic            nal, Diversey Consulting tarafından hayata   liyor. Ayrıca, kritik noktaların günlük kontrolü,
  Gym Programı’nı                geçirilen The Hygienic Gym Programı ile spor  anlık aksiyon alınması ve ne/nasıl yapılmalı
  uygulayan işletmelere             merkezlerindeki hijyen standartlarını daha   talimatları ile işletmenin kurulan bu sistemi
  bir yenisi daha eklendi.            da iyileştirerek müşterilerine verdiği değeri günlük olarak kendi kendine yönetmesi sağ-
                         pekiştirdi.                  lanıyor. Kurulan bu sistem sonrası, Diversey
S Sealed Air’in uluslararası bağımsız                              Consulting Baş Denetçileri tesisi her ay ha-
     stratejik iş birimi Diversey Consul-   Hijyenik ve Temiz Spor             bersiz olarak gözlemliyor ve sistemin etkin bir
     ting tarafından spor merkezleri     İçin The Hygienic Gym             şekilde işletilip işletilmediği denetliyor. Bu de-
     ve işletmeleri sektöründe faaliyet                           netlemeler esnasında, havuz suyu analizleri,
gösteren yerlerde, uluslararası kabul gören    The Hygienic Gym Programı kapsamında      hava analizleri, ekipman ve alet hijyeni ana-
temizlik ve hijyen standartları ile hijyenik bir öncelikle, spor merkezinde, uluslararası ka-  lizleri, lejyonella analizleri ve çalışan personel
ortam yaratmak amacıyla hayata geçirilen                             kişisel hijyeni analizleri de yapılarak sistemin
The Hygienic Gym Programı’nı uygulayan                              kusursuz ve sürdürülebilir bir şekilde çalış-
işletmeler zinciri genişlemeye devam ediyor.                           ması sağlanıyor. Aylık denetimlerde kurulan
1994 yılından bugüne spor ve sağlıklı yaşam                           sistemin performansı ve analiz sonuçları neti-
konularında üyelerine hizmet veren Sports                            cesinde sistemin toplam başarı puanı ortaya
International, spor merkezlerindeki hijyen                            çıkıyor. Üst üste 3 defa minimum %80 başarı
standartları konusunda akıllardaki tüm so-                            performansı gösteren işletme sürdürülebilir
ruları ortadan kaldıran The Hygienic Gym                             başarı yakaladığı için The Hygienic Gym Serti-
Programı’nı uygulamaya başladı. Türkiye’de                            fikası almaya hak kazanıyor. Ancak işletmenin
İstanbul, Ankara, İzmir ve Mersin’de yer alan                          performansı sertifika aldıktan sonra düşerse,
                                                 işletmenin sertifikası askıya alınıyor. Bu, The
                                                 Hygienic Gym Programı için sürdürülebilir hij-
                                                 yen, temizlik ve müşteri sağlığının her zaman

122
   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127