Page 120 - Hotel Dergisi - Mart Sayısı
P. 120

tedarik

Lekesiz
 Odalar
Eğitim Seminerleri
                                           Eczacıbaşı Profesyonel Satış ve Pazarlama
                                           Direktörü Melike Koçoğlu

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Grubu şirketlerinden biri olan Eczacıbaşı

Profesyonel, İstanbul’da sektörün önde gelen çamaşırhanesi Yiğitalp Laundry

E işbirliğiyle “Lekesiz Odalar” isimli eğitim seminerleri düzenliyor.
czacıbaşı Profesyonel, ev dışı       sim-Sultanahmet bölgesinde yer alan    Pazarlama Direktörü Melike Koçoğlu,
tüketim sektörüne sunduğu ye-       oteller için 18 Mart Çarşamba günü    EP Akademi Yöneticisi Pınar Günenç
nilikçi ürünlerin yanı sıra hijyen     Taksim Point Otel’de gerçekleştirildi.  ve EP Akademi Danışmanı Müzeyyen
alanında sunduğu öneriler ve        Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği se- Pamir de hazır bulundu. İkbal Atik ve
sektörün büyük oyuncularıyla düzen- minerde Yiğitalp Laundry sahibi İkbal Melike Koçoğlu yaptıkları açılış ko-
lendiği eğitim seminerleri ile müşterile- Yigitalp Atik ve Genel Müdürü Özcan nuşmalarında sektörün büyüklüğüne
ri için çözüm ortağı olmayı sürdürüyor. Ataç, Eczacıbaşı Profesyonel Satış ve değinmelerinin yanı sıra sektörde yer
“Lekesiz Odalar” eğitim seminerleri
kapsamında başta housekeeper ve kat
şefleri olmak üzere sektör profesyonel-
lerine otellerde karşılaşılan leke prob-
lemleri, bu lekeler oluşmadan önce
alınabilecek tedbirler ve leke çıkarma
yöntemleri konularında bilgiler verile-
cek. Ayrıca eğitim seminerlerinde sek-
tör problemlerine değinilerek, sektör
çalışanları ile birlikte çözüm önerileri
de aranacak. Eczacıbaşı Profesyonel
ve Yiğitalp Laundry işbirliğiyle “Lekesiz
Odalar” eğitim seminerlerinin ilki Tak-

120
   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125