Page 112 - Hotel Dergisi - Mart Sayısı
P. 112

gastronomist

    Porland’dan

    Maria SerisiMutfak Profesyonelleri İçin

Porselen üretimini Türkiye’de  biberlik ile tabaklı çay ve kah-
gerçekleştiren Porland, yıllık  ve fincanları bulunuyor.Rölyefli
70 milyon adet üretimi ile    deseni ile uzun süre kullanım
hem ev hem de profesyonel    kolaylığı sağlayacak serinin,
kesime hitap eden binlerce    zarif ve şık tasarımı yanı sıra
çeşit, renk ve desen ürünü    dayanıklılığı, çizilmezliği ve şef-
sofralarla buluşturmaya de-   faf yapısı tercih nedeni olacak.
vam ediyor. Her yıl tasarladığı Maria Serisi, Porland ayrıcalığı
pek çok ürün ve koleksiyon    ile öncelikli tüketici memnuni-
ile sofra sanatına yön veren   yeti ve satış sonrası desteği ile
Porland, Maria Serisi ile otel, Porland Bölge Müdürlükleri ve
restoran ve kafelerde fark ya-  Porland Kurumsal Bayiler’den
ratan sunumlara imza atıyor.   temin edilebilir.
Özellikle alakart restoranlar
(À la carte restaurant) için
tasarlanan Maria serisinde;
farklı boylarda düz ve kayık
tabaklar, kâseler, makarna
tabağı, çukur tabak, tuzluk,

  TURYİD Yönetim                     İnoksan Başarılı Bayilerini
   Kurulu Toplandı                         Ödüllendirdi

TURYİD Yüksek İstişare dahil” paketinden Türkiye      Endüstriyel mutfak sektöründe     İnoksan Gold ve Silver Partner
Kurulu toplantısı, Barış turizminin uzaklaşacağına     35 yılı geride bırakan ve yenilikle- anlaşmalarının sonucuna göre
Tansever’in başkanlığında inandığını söyleyen TUR-     riyle sektöre yön veren İnoksan,   Akser Mutfak, Ankara Dizayn,
ve Hüsnü M. Özyeğin’in YİD Başkanı Kaya Demirer,      Türkiye genelinde hizmet veren    ANF Mutfak ve Sevinoks firmala-
Onursal Üye olarak katı- “2023 yılında Türkiye’nin     bayileriyle Bursa’da bir toplan-   rı ödüle değer bulundu. İnoksan
lımıyla 10 Mart 2015 tari- hedefi olan 50 milyon tu-    tı gerçekleştirdi. En fazla satış   Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi
hinde Sunset Restaurant’ta rist 50 milyar USD, gastro-   gerçekleştiren bayilerini ödül-    Varlık, bu yıl sektördeki 35’inci
gerçekleşti.2015 yılında nomi turizmiyle çok daha      lendiren İnoksan aynı zamanda     yılını kutlayan İnoksan’ın verdiği
gastronomi turizminin öne- üste çıkabilir. Turist başı ge- sürdürülebilir inovasyon anlayı-   emek, sunduğu kalite, teknoloji
minin artacağını ve önü- lirin 1.500 USD seviyelerine    şının yeni ürünlerini de iş ortak-  ve güvenle birlikte sektörün lo-
müzdeki yıllarda “her şey ulaşabilir” dedi.         larına tanıttı. İnoksan tarafından  komotifi ve lider kuruluşu oldu-
                              geçtiğimiz yıl hayata geçirilen    ğunu söyledi.

112
   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117