Page 110 - Hotel Dergisi - Mart Sayısı
P. 110

gastronomist

Yannis Manikis’ten
Özel Tadım Menüsü

Kısa süre önce Hilton Worldwide      Shangri-La Bosphorus’tan
tarafından Avrupa, Ortadoğu ve Af-    50 Dakikalık Business Lunch
rika bölgesinde “2014’ün En İyi Şefi”
ödülüne layık görülen Yannis Ma-     Shangri-La Bosphorus, Istanbul, ba-     yemeği keyfi anlamına geliyor. Çin’in
nikis, bu önemli başarıyı otelin şık   harın gelmesiyle birlikte öğle aralarını   Kanton Bölgesinin seçkin örneklerini
restoranı “the globe”un menüsüne     hem keyifli bir deneyime dönüştür-      sunan Business Lunch menüsünde;
1 Nisan 2015 tarihinde eklenecek     mek hem de İstanbulluları bambaşka      başlangıçlar, ana yemek çeşitleri, pilav
özel bir tadım menüsü eşliğinde ko-   lezzetlerle tanıştırmak için çok özel bir  ve Çin eriştelerinin yanı sıra tatlılar yer
nuklarla paylaşıyor. Orfoz balığından  teklif sunuyor. Shange Palace’ta yal-    alıyor. Daha kalabalık iş yemekleri ve
porcini mantarına, ıstakozdan dana    nızca 50 dakikada servis edilen 5 aşa-    yemekli toplantılar için ise Shang Pa-
yatağına ve sabayonlu tatlılara gur-   malı Business Lunch, iş dünyasına yö-    lace bünyesinde yer alan “Yan” ismin-
melere layık lezzetler sunan menü,    nelik hem pratik hem de leziz bir öğle    deki özel yemek odası hizmet veriyor.
sunumuyla da fark yaratıyor.
                     Özyeğin Üniversitesi’nde “Lezzetin
Hilton Worldwide’ın En          Özü - Gastronomi Günleri” Yapıldı
İyi Şefleri ve Barmenleri
İstanbul’da Yarıştı           Özyeğin Üniversitesi tarafından Mutfak    showlar ile zenginleştirilmiş etkinlikte,
                     Dostları Derneği işbirliği ile bu yıl ikin- lise öğrencilerine değişen yeme içme
Hilton İstanbul Bomonti Otel ve     cisi düzenlenen “Lezzetin ÖzÜ - Gast-    alışkanlıkları, yiyecek içecek sektöründe-
Kongre Merkezi’nde düzenlenen      ronomi Günleri” etkinliği ile lise öğren-  ki endüstriyelleşme nedeniyle kaybolan
Hilton Worldwide Avrupa, Ortado-     cileri Le Cordon Bleu – Mükemmeliyet     lezzet anlayışı ve unutulan yerel ürünler
ğu ve Afrika Yiyecek - İçecek Konfe-   Merkezi’nde ağırlandı. İnteraktif semi-   hakkında farkındalık yaratılması hedef-
ransı Hilton Worldwide’ın şeflerini,   nerler, konferanslar, tadımlar ve ünlü    lendi. Etkinlik 17 liseden ve yaklaşık 250
yiyecek-içecek uzmanlarını ve sek-    şefler tarafından düzenlenen gastro-     öğrencinin katılımı ile gerçekleşti.
törün liderlerini buluşturdu. Yiye-
cek-içecek dünyasındaki trendler
ve yeniliklerin tartışıldığı etkinlikte
Hilton Worldwide çalışanlarının hü-
nerlerini sergiledikleri bir yarışma
düzenlendi. Hilton İstanbul Bomon-
ti Otel ve Kongre Merkezi Executive
Şefi Yannis Manikis “Türkiye, zengin
bir gastronomi mirasına ve mutfak
geleneğine sahip. Geleneksel tarif-
ler için kaliteli malzemeler kullanır
ve modern dokunuşunuzu da ekler-
seniz, sonuçlar her zaman unutul-
maz olur ” dedi.

    110
   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115