Page 89 - hoteldergisi
P. 89


şehir otelciliği ve butik konsept maddelerinin çiftlik ve tarlalarda gider ve izolasyon sistemleri, hava-
restoranlar için doluluk oranları- yetiştirilmesi, bakımı, toplanması, landırma ve aydınlatma koşulları,
nın düşmesine ve zor bir dönemin taşınması, mutfağa girmeye hazır personel giriş – çıkış alanları ve
yaşanmasına neden olmuştur. hal alması, temizlenmesi gibi fak- hijyen sanitasyon hatları, monşarj
Ülkemizin turizmdeki veri ana- törler, kısa ve uzun vadeli sağlıklı veya farklı yollar ile taşıma &
liz çeşitliliğinin arttırılması ve yaşamı etkileyen unsurlardır. servis götürme, mal kabul alanı ile
işletmelerde gerçekleşen denetim İşletme içerisinde kalite yönetim başlayan temizleme & sınıflandır-
sonuçlarının daha etkin kullanı- sistemleri ve HACCP kurallarının ma & depolama (soğuk - donuk
labilir hale getirilmesi, ülkemize uygulanması, denetimi ve sürek- - kuru) & hazırlık & pişirme &
gelen ziyaretçilerin yıl içerisindeki liliğinin kontrolü, tüm ekibin iş servis v.b. gibi mutfak operasyon
geceleme sayısını, geliş sıklığını yetkinlik, gıda sağlığı, operasyonel iş akışı planlaması ve buna uygun
iş akışı, ekipman ve hijyen alan-
arttırmanın ve memnuniyet analizi larındaki eğitimlerinin belirlenen alan partisyonlarının oluşturulup,
kullanılacak ekipmanların belir-
ile iyileştirilmesi gereken nok- periyotlarda yapılması önemlidir. lenmesi “ hijyen “ için başlangıç
taların tespiti, sürdürülebilirlik Gastronom olarak 1997 yılın- noktalarıdır.
açısından önemlidir. dan bu yana endüstriyel mutfak Mutfağınızı kurarken tüm
Gastronom işletmesi olarak, & çamaşırhane alanında (otel, ekipman gruplarında mutlaka sac
turizmdeki sürdürülebilirlik açı- hastane, zincir kuruluşlar, cate- kalitesi ve kalınlığına, kullanılan
sından değer verdiğimiz en önemli ring, okul, fast food, restaurant, kaynak tekniğine, motoru bulunan
konu “hijyen”dir. Yemeğin lezzetli cafe, bar, pastane, bistro sistemler ekipmanların istenilen kriterleri
ve sunumun güzel görünüşlü olma- v.b. gibi) hizmet veren işletmelere, sağlamaktaki performans değerle-
sı ne kadar ön planda gibi görünse danışmanlık, mimari, proje, satış, rine, tezgah ve pişirme gruplarında
de, “sağlıklı ve hijyenik şartlarda montaj ve servis hizmetlerimizi yuvarlatılmış köşe ve ekipmanların
üretim” diyebilmek için yetersiz sağlarken, gıda güvenliği ve hijyen yan yana yerleşimi esnasında ara-
bir noktadır. Sunuma gelene kadar için önemli olan noktaları yatırım- lıklar oluşmayacak tasarıma sahip
ki aşamalar, kompleks bir yapı ve cımıza bildirmekte ve çalışmaları- olmasına, mermer gibi seçimlerde
proseslerin titizlikle uygulanma- mızı bu doğrultuda yapmaktayız. cilasına, polietilen gibi seçimlerde
sını gerektiren bir süreçtir. Gıda Zemin ve duvar kaplamaları, yer ürün gruplarına göre renk dağılımı
gibi bir çok önemli parametreyi
belirlemeniz, yatırımınız uzun
vadeli kullanımını, hijyen koşul-
larının sürdürülebilirliğini ve her
an denetime hazır örnek bir alan
ile müşterilerinizin memnuniyetini
sağlayacaktır.
Gastronom, teknoloji, operas-
yonel iş akışı, birey & ekipman
verimlilik prensibini dikkate alarak
hazırladığı projeleriyle, müşteri
memnuniyetini ve kazan - kazan
stratejisini benimsemiş; bireye -
topluma saygılı, hukuka ve ahlaki
ilkelere bağlı, sağlık ve çevreye
duyarlı olarak yatırımcılarımızın
beklenti ve ihtiyaçları doğrultusun-
da, imalatlarımız ve temsil ettiği-
miz markalara ait ekipmanlarla,
profesyonel proje danışmanlığı,
tasarımı, ekipman temin, kurulum
ve servis desteğini sunarak, proje-
lerin ön hazırlık aşamasından, son
devreye alma aşamasına kadar ki
her noktada çözüm ortağı olarak
endüstriyel mutfak ve çamaşırhane
alanlarında hizmet vermektedir.EKiM 2015 89
   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93