Page 88 - hoteldergisi
P. 88
GASTRONOMİST


Sürdürülebilirlik açısından
HİJYEN
Güngör Aksu
Gastronom Endüstriyel
Mutfak Satış ve Pazarlama
Müdürü
990’larda belirli tarih ara- işletmelerin artışı, ev dışı tüketim
lıklarına sıkışmış turizmi- eğilimindeki ve sosyal alanlardaki
miz, doğa, kültür, sağlık, değişim, zincir işletmeler, teda-
tarih gibi zenginlikler rik zincirindeki gelişmeler, yurt
1 ve dört mevsimin on iki dışından gelen misafir profilindeki
ay boyunca yaşanabildiği coğrafi çeşitlilik, ziyaretçi ve konaklama
koşullarıyla hizmet alanlarını çe- gece sayısındaki artış, turizmimi-
şitlendirmiş; tanıtım, ulaşım ağları zin gelişimi açısından başlangıç
ve kamu – özel sektör yatırımlarla sayılabileceklerin belli bir bölümü-
günümüzdeki değerine ulaşmıştır. nü teşkil etmektedir.
Turizmdeki devlet teşvik politi- 2014 – 2015 yılı verileri, turizm
kası, belirlenen 2023 vizyonu, yurt alanına hizmet veren işletmeler
dışı tanıtım - pazarlama strate- ve tedarikçileri için beklentilerin
jileri, kongre – fuar etkinlikleri, altında bir seyir izlemiş; dolaylı
değişen aşçı profilinin etkisiyle maliyetlerdeki artışların karlılık
yerel lezzetlerin yükselişi, dünya oranlarına etkisi, özellikle son
mutfak sunumlarının yapıldığı yıllarda yatırımın yoğunlaştığı


88 EKiM 2015
   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93