Page 80 - hoteldergisi
P. 80YEŞİLLENEN OTELLER

BÜYÜK MENDERES DELTASI MİLLİ GALATAPORT’TA
PARKI ATIKLARDAN KURTULDU ÇED ONAYI


B üyük Menderes Nehri’nin, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli ve G alataport olarak bilinen
Aydın’dan topladığı, regülatör kapaklarında biriken binlerce
Salıpazarı Kruvaziyer
tonluk katı ve sıvı atıklar, Büyük Menderes Deltası Milli Parkı’n-
dan, Ege Denizi ve Bafa Gölü Tabiat Parkı’na döküldü. Limanı Projesi’nin Çev-
resel Etki Değerlendirme
raporu (ÇED), Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığı’nca onaylandı.
Bakanlıktan yapılan açıkla-
mada “25.11.2014 tarih ve
29186 sayılı Resmi gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren
Çevresel Etki Değerlendirmesi
(ÇED) Yönetmeliği’nin Geçici 1.
Maddesi kapsamında 14. Mad-
desi gereğince; Bakanlığımızca
Çevresel Etki Değerlendirmesi
Olumlu Kararı verilmiştir”
DÜDEN GÖLÜ TURİZME denildi.
KAZANDIRILACAK


T okat’ın Erbaa ilçesi sınırlarında bulunan 1200 rakımlı Düden

Gölü’nü ziyaret eden Arap yatırımcı Hassan Ashoor, bölgede
turizm yatırımları yapmak istediklerini söyledi. Konuyla İlgili
olarak Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım ile görüşen
Ashoor, Göle yakın bir bölgede doğaya uyumlu bir otel yapmak
istediklerini açıkladı.
EGE SERAMİK, 46 MİLYON TL’LİK
ÇEVRECİ TESİS YATIRIMI YAPTI


E ge seramik, 46 milyon TL yatırım ile çevreci tesis inşa etti. Şir-
ketin çevreye duyarlı ve doğalgaz tüketimini azaltan tesisinde,
seramik pişiriminde kullanılan doğalgaz tüketimini ciddi mik-
tarda azaltılıyor.

80 EKiM 2015
   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85