Page 78 - hoteldergisi
P. 78YEŞİLLENEN OTELLER
Hilton İstanbul Bomonti’nin


Çevreye Duyarlılığı


TESCİLLENDİ

İstanbul’un en büyük oteli Hilton İstanbul Bomonti, Kültür ve Turizm Bakanlığı
tarafından ‘Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi’ne layık görüldü.
bilincin geliştirilmesi için çalışmalar
yapıyoruz. Çabalarımızın Kültür ve
Turizm Bakanlığı tarafından Yeşil
Yıldız’la ödüllendirilmesi bizim için
gurur kaynağı.”

nebilir enerji kaynaklarının kullanımı MİSAFİRLER ADINA
ile çevre dostu düzenlemeler ve TEMA’YA BAĞIŞ YAPILIYOR
etkinlikler gibi kriterler göz önünde Hilton İstanbul Bomonti, atıkların
bulundurularak çevre dostu tesislere ayrıştırılıp geri dönüşüme gönde-
verilen Çevreye Duyarlı Konaklama rilmesinden tüm kalan yiyeceklerin
Ç evre dostu tasarı- hak kazandı. sına ve klimanın yoğuşma sularıyla
Tesisi Belgesi’ni (Yeşil Yıldız) almaya
hayvan barınaklarına bağışlanma-
bahçenin sulanmasına kadar pek çok
mıyla sürdürebilirliği
alanda çevre duyarlılığıyla hare-
“ÇABALARIMIZIN
ön planda tutan
ket ediyor; tesisteki yüksek güçlü
ÖDÜLLENDİRİLMESİ GURUR VERİCİ”
İstanbul’un en büyük
makinalar mümkün olan en düşük
Hilton İstanbul Bomonti Genel
oteli Hilton İstanbul
malar, tasarrufu ampuller ve hareket
Bomonti, çevreye Müdürü Remco Norden, konuyla ilgili enerjiyle çalıştırılıyor, LED aydınlat-
açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
duyarlılığını ‘Yeşil Yıldız’ Belgesi “Hilton Worldwide’ın sosyal sorumlu- sensörleri kullanılıyor.
Bununla birlikte Hilton İstanbul
ile tescilledi. Hilton İstanbul Bo- luk ve sürdürülebilirlik stratejisi Travel Bomonti’de odalar da çevre dostu;
monti, Kültür ve Turizm Bakanlığı with Purpose™’un dört ana eksenin- konuklar odadan çıktıktan üç dakika
tarafından enerji, su, çevreye den biri olan ‘Sürdürülebilir Yaşam’ il- sonra enerji kesiliyor. Ayrıca oteli
zararlı maddelerin tüketiminin ve kesi uyarınca, Hilton İstanbul Bomonti ziyaret eden misafirler adına Tema
atık miktarının azaltılması, enerji olarak çevreyi korumaya azami gayret Vakfı’na bağış yapılıyor ve her misafir
verimliliğinin artırılması, yenile- gösteriyor, bu yönde duyarlılığın ve adına bir fidan dikiliyor
78 EKiM 2015
   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83