Page 70 - hoteldergisi
P. 70
YENİ YATIRIM


Burgu & TangoAçıldı
Dalga & Vazo Sırada

Rotana ve DAP Yapı Türkiye’deki ilk iki oteli “Burgu Arjaan by Rotana”
ve “Tango Arjaan by Rotana”yı İstanbul’da hizmete açtı.otana, İstanbul’da SIRADA DALGA VE VAZO
iki otelle hizmet Rotana’nın, Türkiye’deki
vermeye başladı. genişleme planları çerçevesinde
İstanbul Anadolu Dragos’daki iki yeni oteli, “Dalga
R yakasında Malte- Residences”ın 2015 yılı son çeyre-
pe’de yer alan otellerin açılışı ile ğinde ve “Vazo Residences”ın ise
birlikte 319 odayı daha portfö- 2016’nın ilk çeyreğinde hizmete
hazır hale gelmesi planlanıyor.
yüne ekleyen Rotana, dünyadaki Rotana’nın portföyüne 330 anah-
toplam oda sayısını 13 bin 679’a tar daha eklenmesi anlamına gelen
yükseltti. DAP Yapı’nın yatırımı yeni oteller, Rotana’nın Türkiye
olan oteller Rotana tarafından portföyünü 4 otele çıkartması
işletilecek. demek oluyor.


70 EKiM 2015 EKiM 2015 71
   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75