Page 69 - hoteldergisi
P. 69
YENİ YATIRIM

ettik. İstanbul’da kapılarını 2019
yılında açacak olan İstanbul
Marriott West Hotel & Confe- NASIL BİR PROJE?
rence Center’ın da konaklama ve
özellikle kongre segmentinde yine Otel binası 27 katı zemin ve Otel içerisinde iki katlı SPA
önemli rol oynayacağını ve farklı- üzeri olmak üzere toplam 34 merkezi bulunacak.
lık yaratacağını düşünüyoruz. NG kattan oluşacak. 5270 m alana sahip
2
Hotels olarak turizm sektöründeki 400 odalı otelde 237 standart konferans merkezi içerisinde 4’e
tecrübemizi ve mevcut tesisleri- oda (35 m ); 50 deluxe oda (39 bölünebilir olarak kurgulanan
2
mizde yüzde 90’ların üzerinde m ); 64 corner deluxe oda (43
2
bulunan misafir memnuniyetini m ); 57 suite oda (61 m ), 2 NG 2.530 kişi kapasiteli balo salonu,
2
2
2
bu yatırımımıza da taşıyacağız. Bu suite oda (115 m ) ve kral dairesi 950 m fuaye alanı ve 11 adet
2
amaçla ABD’nin en önemli otel (180 m ) bulunacak. farklı büyüklükte toplantı
2
zinciri Marriott International ile Otel kısmında geniş alakart salonu bulunacak.
bize heyecan veren bir işbirliğine restoranlar, bar, executive Konferans merkezinin
gittik. Otelimiz ağırlıklı olarak, lounge ve 3 adet etkinlik salonu toplam kapasitesi 3.200 kişi
toplantı-kongre ve kurumsal yer alacak. olacak.
konaklama segmentlerinde hizmet
verecek. Özellikle 3.200 kişi kapa-
siteli kongre merkezimiz bulundu-
ğu bölgeye hareketlilik katacak”
dedi. İstanbul Marriott West
Hotel & Conference Center’ın ana
hedef kitlesinin yerli ve yabancı
iş insanları olacağını söyleyen
Hediye Güral Gür, bunun için tüm
ihtiyaçlara hitap edecek alt yapısal
özelliklerin yanı sıra yatırımlarının
vazgeçilmezi olan SPA merkeziyle
de hizmet vereceklerini belirtti.

“İSTANBUL’DA 6 MARKA
ALTINDA 9. OTEL”
“Bu göz kamaştırıcı oteli
İstanbul portföyümüze eklemekten
dolayı gururluyuz” diye söze başla-
yan Marriott International Geliş-
tirmeden Sorumlu Avrupa Başkanı
Carlton Ervin, geçtiğimiz yıllarda
Türkiye’de sağlıklı bir büyüme
içerisinde olduklarını ve NG Ho-
tels ile böyle bir ortaklığa girerek
İstanbul’daki ayak izlerini genişlet-
mekten dolayı memnun olduklarını
dile getirdi. İstanbul Marriott West
Hotel and Conference Center ote-
linin Marriott Hotels markasının,
İstanbul Marriott Şişli ve İstanbul
Marriott Hotel Asia’yla birlikte İs-
tanbul’daki üçüncü oteli olacağını
belirten Carlton Ervin, “Bu otelle
birlikte İstanbul’da 6 markamız
altında toplam 9 otele ulaşmış
bulunmaktayız” dedi.


68 EKiM 2015 EKiM 2015 69
   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74