Page 68 - hoteldergisi
P. 68
YENİ YATIRIM


NG Hotels & Marriott International
Kongre Turizmi İçin
Güçlerini Birleştirdiler
NG Hotels, Amerika merkezli Marriott International ile İstanbul Marriott
West Hotel & Conference Center projesi için ortaklık anlaşması imzaladı.
Basın Ekspres Yolu üzerinde 2019 yılında hizmete girecek olan yatırımda
400 odalı beş yıldızlı otel ve kongre merkezi yer alacak.


G Hotels, İstanbul’da
kongre turizmine
önemli katkı sağlaya-
cak, yeni bir pro-
N jeyi Basın Ekspres
Yolu’nda hayata geçiriyor. Marriott
International işbirliğiyle, 2019
yılı kongre mevsiminde hizmete
girecek olan, İstanbul Marriott
West Hotel & Conference Cen-
ter, özellikle kongre turizmi ve
kurumsal konaklamalarda faaliyet
gösterecek. İşbirliği anlaşması için
İstanbul’a gelen Marriott Interna-
tional Gelişim ve Yatırımlardan
Sorumlu Avrupa Başkanı Carlton
Ervin, NG Hotels İcra Kurulu Baş-
kanı Hediye Güral Gür ile imza Hediye Güral Gür ve Carlton Ervin imza töreninde...
töreninde bir araya geldi.
oldukları deneyim ve üstün hizmet da da turizm sektörünün ülkemiz-
“TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNE anlayışını, rekabette farklılık yara- de hız kesmeden büyümeye devam
GÜVENİYORUZ” tacak, uluslararası bilgi ve itibara edeceğini düşünüyoruz” dedi.
İstanbul’un kongre turizmine sahip güçlü bir marka olan Mar-
farklılık katacak olan, İstanbul riott markası ile birleştirdiklerini “TURİZMİ ŞEKİLLENDİREN
Marriott West Hotel & Conferen- belirten NG Hotels İcra Kurulu YATIRIMLAR YAPIYORUZ”
ce Center, İstanbul’un gelişen ve Başkanı Hediye Güral Gür, konuy- NG Grup olarak sektördeki
dönüşen bölgesi Basın Ekspres’te la ilgili olarak, “NG Hotels olarak tüm yatırımlarını Türkiye’de tu-
iş insanlarına hitap etmeyi he- Türkiye’nin istikrarına, geleceğine rizmi şekillendirmeye yönelik plan-
defleyen ve yatırım bedeli 145 ve turizmin ülkemizde gelişmeye ladıklarını kaydeden Güral Gür
milyon dolar olarak hesaplanan bir devam edeceğine inancımız büyük. ayrıca, “NG Sapanca ve NG Afyon
proje… Turizm sektöründe sahip Bu kapsamda, önümüzdeki yıllar- otellerimizde de bu ilke ile hareket


68 EKiM 2015 EKiM 2015 69
   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73