Page 66 - hoteldergisi
P. 66İNSAN KAYNAKLARI
Merve Şanlı Saral Aslıhan ÖZGÜR Manesol Hotels
BW Plus The President Mövenpick Hotel İzmir’in Grubu’unda
Hotel ve BW Citadel Hotel Yeni Satış Direktörü Atamalar
Acente Satış Şefi Oldu Oldu
İ İstanbul Üniversitesi İktisat W orld Travel Awards M anesol Hotels Gru-
stanbul, 1988 doğumlu
bu’nun Taksim’deki
olan Merve Şanlı Saral,
tarafından iki senedir
otelinin genel müdürü
Fakültesi Turizm İşletme- Türkiye’nin önde gelen Soner İlter Manesol
iş oteli seçilen Mö-
ciliği mezunu. Çalışma hayatına venpick Hotel Izmir’in yeni Satış Fuar oteline Genel Müdür olarak
üniversite yıllarında başlayarak Direktörü Aslıhan Özgür oldu. atandı. Soner İlter’den boşalan gö-
yurtiçinde çeşitli otellerin satış Anadolu Üniversitesi Turizm ve revi ise Eda Ergen Özşen üstlendi.
departmanında, yurtdışında Otelcillik mezunu olan Aslıhan Atamalarla ilgili bir açıklama
etkinlik ve eğlence sektöründe Özgür, 1997 yılında Antalya’daki yapan Manesol Hotels Gru-
tecrübe kazandı. Mezun olduk- Mirage Park Otel’de Satış Asistanı bu Genel Koordinatörü Ünay
tan sonra iş hayatına devam olarak başladığı otelcilik kariyerin- Türköz, şunları söyledi: “Ma-
ederken, bir yandan da İstanbul de birkaç yıl içinde Satış Yöneti- nesol Hotels Grubu olarak son
Üniversitesi Sosyal Bilimler Fa- ciliğine yükseldi. Ardından Martı zamanlarda yakaladığımız sinerji
kültesi Endüstri İlişkileri ve İn- Otel Satış Müdürü, IC Otelleri’nin ve ivme, yolumuza emin adımlarla
san Kaynakları dalında yüksek Satış Müdürü, Adam&Eve Otel ilerlediğimizin bir göstergesi. Ve
lisans yaptı. 2011- 2014 yılları Satış ve Pazarlama Müdürü, Lykia bu yolda takım arkadaşlarımızın
arasında MFE Turizm- Aura Grubu’nda Satış Müdürü, Mardan farklı heyecan ve enerjilerini farklı
Suites Kurumsal ve Acente Satış Palace’da Satış ve Pazarlama Di- otellerimizde değerlendirmek
Sorumlusu ve 2014-2015 yılla- rektörü olarak çalıştı. Daha sonra özellikle otel içindeki dinamik-
rında Barcelo Eresin Topkapı’da yurt dışına açılarak kariyerine lerimize bir yenilik katıyor. Her
Acente Satış Sorumlusu görevle- Polonya’da devam eden Aslıhan iki arkadaşımıza da inancım ve
rinde bulundu. Yaklaşık 7 yıldır Özgür, Varşova Citron Travel’da güvenim tam. Kendilerine yeni
turizm sektöründe görev yapan Genel Müdür olarak görev yaptı. görevlerinde gönülden başarılar
Merve Şanlı Saral, İstanbul’un Son olarak Kapadokya’da Les diliyorum.”
Tarihi Yarımada bölgesindeki Maisons de Cappadoce Otel’de
Best Western Plus The Pre- Yönetici Ortak olan Aslıhan
sident Hotel ve Best Western Özgür, 18 yıllık otel tecrübesini
Citadel Hotel’in Acente Satış Eylül 2015’ten itibaren Mövenpick
şefi oldu.
Hotel Izmir’de Satış Direktörü
olarak hayata geçiriyor.

66 EKiM 2015 EKiM 2015 67
   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71