Page 64 - hoteldergisi
P. 64İNSAN KAYNAKLARI

Zirvesi’ne ikinci kez destek olu-
yor. Bu yıl 5-6 Ekim tarihlerinde
The Ritz Carlton İstanbul’da düzenlenecek olan
İstanbul’a Yeni Atama 6. G(irls)20 Zirvesi’nin delege-
leri Radisson Blu Şişli Hotel’de
misafir edilecek. Radisson
Blu, Girls20 ile olan işbirliğini
geçen yıl “Kızlarını Destekleyen
Babalar” (Fathers Empowering
Daughters) kampanyasını destek-
leyerek başlattı. Bu yıl işgücüne
dahil olan kadınların sayısını
artırmaya odaklanan G(irls) 20
Zirvesi, G20 liderlerinin geçen
Radisson Blue sene kadın iş gücünün artırıl-
ması konusunda verdikleri kilit
Gelecek Neslin öneme sahip taahhüdü yerine
getirmeleri için, onları harekete
Kadın Liderlerini
geçmeye davet edecek. Radison
B usiness Destinations Se- Destekliyor Blu otellerinin Avrupa, Orta
Doğu ve Afrika operasyonlarını
yahat Ödülleri tarafından
yürüten Rezidor Hotel Grup
Türkiye’nin En İyi Lüks
Oteli 2015 ve Aon Hewitt D ünyanın en yenilikçi Başkan Yardımcısı ve Operas-
otel markaları arasında
yon Direktörü Olivier Harnisch,
şirketi tarafından üç defa Türki- yer alan ve bir Carlson G(irls) 20 Zirvesi’nde, kadınların
ye’nin En İyi İş Yeri seçilen The Rezidor Hotel Grup iş gücüne daha yoğun katılımı
Ritz-Carlton, İstanbul’un Satış ve markası olan Radisson Blu, hedefini destekleyen en başarılı
Pazarlama Direktörlüğü görevine gelecek nesil kadın liderlere uygulamalar hakkında özel sek-
Çağlar Göncüler getirildi. Yüksek destek olmak amacıyla G(irls)20 törü temsil edecek.
lisansını 2005 yılında Kanada’da
tamamladıktan sonra profesyo-
nel iş hayatına 2006 yılında Katar
Havayolları’nda başlayan Çağlar
Göncüler, çeşitli satış pozisyon- ski İstanbul’un ruhunu taşıyan
larında görev aldıktan sonra aynı Hakan Kurt E Holiday Inn İstanbul City,
şirkette Kıdemli Satış Müdürü mutfağını birçok ödülün sahibi
Holiday Inn İstanbul
olarak devam etti. Daha sonra JW City’ye Şampiyon Executive olan başarılı Executive Chef
Marriott Ankara otelinin açılış Chef Hakan Kurt’a emanet etti. Holiday
ekibinde yer alıp, 2011-2013 yılları Inn İstanbul City mutfağında, köklü
arasında Satış Direktörlüğü yaptı.
Amanresorts International şirke- bir mutfak geçmişine sahip Hakan
tinde Amanruya otelinin Yerli ve Kurt Executive Chef olarak görev
Uluslararası Pazarda Satış Strate- almaya başladı. Yemek yapmaya olan
jisinden Sorumlu Müdürü olarak ilgisini aldığı eğitimlerle birleştiren
1 yıldan fazla çalıştı. Göncüler, Hakan Kurt, dünya çapında birçok
Haziran 2014’ten bu yana Hyatt yarışmada birincilik elde etti. Otelci-
Regency Istanbul Ataköy oteli- lik kariyeri boyunca Çırağan Palace
nin Satış Direktörlüğü görevini Kempinski, Polat Renaissance İstan-
yürütüyordu. Göncüler, lüks otel bul Hotel, Swissotel The Bosphorus,
ve resort, ürün ve iş geliştirme, InterContinental İstanbul, Ramada
satış, risk yönetimi, P&L, liderlik, İstanbul Old City, Point Hotel İstan-
problem çözümü, pazarda rekabet bul’da görev alan Hakan Kurt, son
analizi gibi faaliyetler konusunda olarak The Colours Istanbul Hotel’de
deneyimli olup, çok iyi derecede Executive Chef olarak çalıştı.
İngilizce biliyor.64 EKiM 2015 EKiM 2015 65
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69