Page 62 - hoteldergisi
P. 62
DOSYAGökhan Erdamar Eyüp Çevik
Özgür Şef -Baldır CVK Hotels Park
Restoran Bosphorus


EN İYİ HEDİYE EĞİTİM... SPONSORLAR YARIŞMALARIN
GÜVENİRLİLİĞİN
Hediye almaktan herkes - Fuarları çekici bulmu- SORGULASIN
mutlu olur. Fakat benim için yorlar. İsimlerini ve tarihlerini Aşçılık yarışmalarında
eğitim ve eğitim materyali hatırlamıyorlar. Meslektaşla- belli sorunlar var, fakat en kötü
hediyeden daha anlamlı. Şefler rını görme amacıyla ziyaret tabağın kazandığına da rast-
her gün aynı işleri yapıyorlar ediyorlar. Stantta üniformalı lamadım. Tereddüt var, ama
ve bu rutinin içinden çıkmak danışman şef görmek iletişim en kötünün birinci seçildiği
istiyorlar. Yenilik yapma ko- kurmalarını teşvik ediyor. yozlaşmış bir sistem de yok. Bu
nusunda arayışta olan şeflere Tanıtım yapan mankenlerin nedenle yemek yarışmalarının
çekici gelmediğini söylüyorlar,
yapılabilecek en iyi iyilik, kısa ama rahatsız olmuyorlar. ciddiyeti artırılarak devam
süreli work shop’lardır. etmesinden yanayım. Yarışma-
lara sponsor olan şirketlerin
- Hediye almaktan hoş- de sadece ürünlerini gösterip
lanıyorlar. Rakamın yüksek afişlerini asmaktan vazgeçip, bu
Hakkı Oruç olmasından endişeleniyorlar. konuda sorgulayıcı ve duyarlı
Wyndham Grand Mesleki nitelikli hediyelere olmasını bekliyorum.
İstanbul Kalamış daha sıcak bakıyorlar. (Bıçak,
Marina Hotel üniforma vb.) Devamlı yüz Sami Sönmez
yüze oldukları küçük teda-
rikçilerin hediyelerine daha Ataköy Sheraton
temkinli yaklaşıyorlar. Yöneti-
GELİŞİME KATKIDA BULUNAN cileri ve mesai arkadaşları ta-
ETKİNLİKLERE SPONSOR YARIŞMAYA İHTİYACIMIZ
OLSUNLAR rafından yanlış anlaşılmalara VAR; REHABİLİTE EDELİM
Şeflerin gelişmesi için daha neden olacak türden hediyeler- Yarışmalara katılmak ayrı
fazla gastronomi faaliyeti den çekiniyorlar. bir motivasyon oluşturuyor.
içinde bulunulması gerekir. Sektörün gelişmesi için yarış-
Tedarikçi firmaların bu konuda - Medya kanallarının malara ihtiyaç var. Bazı olum-
sponsorluklar yapması gerek- etkisi ile ünlü olan aşçıları sev- suzluklar yaşanıyor olabilir.
tiğini düşünüyorum. Gelişime, miyorlar. Onların verdiği tarif- Benim düşüncem, yarışmalara
eğitime ve sektörün geneline leri her fırsatta eleştiriyorlar. olan güveni tamamen kaybet-
fayda sağlamayan Ünlü bir şefin marka yüzü ola- mek yerine, mevcut yarışmaları
sponsorluklar bende sempati rak kullanılmasından etkilen- rehabilite ederek daha güvenilir
uyandırmıyor. miyorlar. Hatta negatif tepki hale getirmeliyiz.
veriyorlar.


62 EKiM 2015
   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67