Page 60 - hoteldergisi
P. 60
DOSYA


Cahit Cabbar
Yaşmak Hotels


MESLEKİ OLMAYAN HEDİYE-
Sinan Duran LER RAHATSIZ EDER
DoubleTree Türkiye’nin en köklü aşçılar
by Hilton Hotel İstanbul derneği olan Mengen Aşçılar
ve Turizm Derneği’nin Başkan
Yardımcısıyım. Sponsorların
YEMEK YARIŞMALARI destekleri ile yılın belli dö-
TİCARETE DÖNÜŞTÜ nemlerinde etkinlikler dü-
Profesyonel yemek yarış- zenliyoruz. Ülkemizdeki aşçı
maları gençlere yön vermek derneği sayısı o kadar arttı ki
ve gastronomiyi geliştirmek bizim gibi köklü bir dernek bile
için yapılmalı. Fakat bu iş 90’lı sponsor bulmakta zorlanır hale
yıllardan sonra amacından geldi. Bu noktada sponsorların
uzaklaşarak ticarete dönüştü. derneklerin kendi tanıtımları-
Yarışmalarda hep aynı insan- na sağlayacakları katkıları iyi
ların sahnede olması antipatik - Yarışmaların ticari analiz etmesini tavsiye ediyo-
gelmeye başladı. Sektörde bil- amaçla yapıldığını düşünü- rum. Tedarikçilerin kişiye özel
gisiz ve tecrübesiz bir grubun yorlar. Sonuçlarda hile yapıl- hediyeler göndermesini ise pek
tahakkümüne şahit oluyoruz. dığına inanıyorlar. Alınan ma- doğru bulmuyorum. Şeflere
Osmanlı Saray Mutfağı adı dalyaları değersiz buluyorlar. verilecek hediyeler bellidir.
altında düzenlenen yarışma- Madalyalarını sergileyen mes- İşini yaparken kullanması için
ya kaz ciğeriyle katılanlar lektaşlarını gülünç buluyorlar.
iyi bir şef bıçağı alınabilir. Üni-
oluyor. Bu tür yarışmaları Tedarikçi firmaların yarışma forma yaptırılabilir. Ama iş dışı
düzenleyenlerin geliştirici ve düzenlemesine ise sıcak bak-
yönlendirici olması lazım. Ben mıyorlar. kullanım için şahsıma verilecek
Etiler Otelcilik mezunuyum. hediyeler şahsen beni rahatsız
Okullu olmama rağmen bu ediyor.
işin çıraklığa ihtiyacı olduğunu
savunuyorum. Aşçılıkta bilgi- Musa Meral
nin, el alışkanlığı ve tecrübeyle Elite Business Hotel
buluşması lazım. Aksi halde
ortaya bugünkü “ünlü aşçı tipi”
çıkıyor. HEDİYEYE MESAFELİ
DURMAYI TERCİH EDİYORUM
Tedarikçilerin verdiği
hediyelere her zaman mesa-
feli yaklaşmışımdır. Çünkü
ardından mutlaka ürün kalite-
sinin bozulması geliyor. Diğer
yandan çalıştığım işletmedeki
arkadaşların hakkında olumsuz
şeyler düşünecekleri ihtimali
bile beni rahatsız ediyor. Bu
nedenle mümkün olduğu kadar
bu tür ilişkilerden uzak durma-
ya çalışıyorum.
60 EKiM 2015
   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65