Page 58 - hoteldergisi
P. 58
DOSYACengiz Sarıışık
Aşsan Catering


BİR DAHA YARIŞMAYA
KATILMAM
Ben Cemal Erdoğan’ın
yanında yetiştim. Gelenekçi bir
yapıya sahibim. Bugünkü yarış-
malarda ustalıktan ziyade baş-
Murat Cihan ka hesapların döndüğüne şahit
oluyoruz. Yarışmaya bir kere
Palmadoro katıldım, ama bir daha katılma-
Restoran yı düşünmüyorum. Yarışmalar

ve festivalleri, bir grup insanın
CHEF ‘İNN BAŞARILI BİR kendi menfaatleri doğrultusun-
PROJE - Derneklere çevre edin- da yaptığı işler olarak görüyo-
Beni etkileyen en iyi mek ve iş bulmak için gidiyor- rum. Mengenli olmama rağmen
sponsorluk örneği Unilever’in lar. Büyük bir kısmı eleştiriyor Mengen Aşçılık Festivali’ne
Chef’inn merkezidir. Bizi oraya ve çok azında üye oldukları bile gitmek istemiyorum.
davet ediyorlar ve piyasaya derneklere karşı sadakat var. Çalıştığım yerlerde, şahsım-
sunacakları ürünleri görüş- Birden çok derneğe üye oluyor- dan ziyade personelime yapılan
lerimize sunuyorlar. Şahsen lar. Aidat ödemeyi sevmiyorlar. jestler beni mutlu ediyor. Satın
bu yaklaşımı çok doğru ve alma sürecinin ise satın alma
profesyonelce buluyorum. Bu Çok büyük bir kısmı hala der- departmanı üzerinden başla-
davranış size ve tecrübenize nek üyesi değil. 100 civarında masını ve sonuçlanmasını tercih
verdikleri değeri gösteriyor. aşçı derneği olmasına rağmen, ediyorum.
Yarışmalar ve madalyalara dernek üyesi olan aşçıların sa-
ise pek bir değer vermiyo- yısı, tüm aşçıların yüzde 5’ini İsa Çakır
rum. İşin aşırı derecede şova bile bulmuyor. Pipasta Shop
dönüşmesi bana itici geliyor.
Madalyalarını takıp organizas-
yonlarda boy gösteren aşçılar, PAHALI HEDİYELERE
bu madalyaları aldığı organi- TEREDDÜTLE YAKLAŞIRIM
zasyonları da değersizleştiriyor. Bana verdiği ürünün kali-
Geçenlerde sosyal medyada tesinden ve miktarında bir hile
madalyalarını takarak ata yapmayacak ve beni çalıştığım
binen bir aşçının fotoğraflarını işletmeye karşı zor duruma dü-
gördüm. O madalyaların iyi şürmeyecek ise tedarikçilerden
yemek yaparak mı şov yaparak gelen mesleki nitelikli hedi-
mı alındığı bile belli değil. yeleri kabul edebilirim. Fakat
bu hediyelerin maddi değerin-
den ziyade manevi değerinin
olmasını isterim. Açık söylemek
gerekirse maddi değeri yüksek
hediyelere karşı her zaman
tereddütlü yaklaşmışımdır.

58 EKiM 2015
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63