Page 54 - hoteldergisi
P. 54
TEDARİK
DOSYA

ŞEFLER NE

İSTİYOR

utfağın efendileri, görünen ve görünmeyen satın alma güçleri ile ev dışı tüke-
tim sektörüne hükmediyor. Organizasyonda, konumlandığı
“sanatkar” pozisyonları nedeniyle, satın alma süreçlerine yön verebilen şefler,
otel yönetimlerinin de en fazla tolere ettiği, bazen de nazını çektiği
M departman yöneticilerinden...
Kişiye veya işletmeye göre farklılık gösterse de, şeflerin satın alma gücü, sektörün
tamamının üzerinde hemfikir olduğu somut bir gerçeklik. Çünkü, ürün ve marka
konusunda ikna olmuş bir şef, şirketler için, çalıştığı sürece potansiyel müşteri demektir. Bunun
farkında olan tedarikçiler, reklam ve tanıtım bütçelerinin büyük bir kısmını, şefleri ikna etmek
için harcıyor. Bu çabaların bir kısmı hedefine ulaşırken büyük bir kısmı ise boşa gidiyor...AÇIK AÇIK SORDUK

Mutfak şeflerinden aşçılara kadar farklı pozisyonda
63 mutfak profesyoneliyle konuşarak hazırladığımız
bu çalışma, haber olmanın ötesine geçerek faydalı bir
rapor haline dönüştü. Bilene bilgilerini teyit etmesi,
bilmeyenin de öğrenmesi için; şeflere “Ne İstediklerini”
tedarikçi firmaların soramayacağı açıklıkta sorduk...

54 EKiM 2015
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59