Page 44 - hoteldergisi
P. 44
GÜNDEM


8 Ayda122 Milyon Yolcu Uçtu

DHMİ Ağustos ayı rakamlarını açıkladı. Ağustos ayında
havalimanlarında 21.5 milyon yolcuya hizmet verilirken 8 aylık dönemde
% 9,1 artış yakalanarak 122 milyon yolcuya hizmet verildi.


YÜK TAŞIMACILIĞI
evlet Hava İSTANBUL % 9,5 ARTTI
Meydanları (KARGO+POSTA+BAGAJ)
İşletmesi Genel ATATÜRK VE
Müdürlüğü, SABİHAGÖÇEN’İN Yük taşımacılığında aylık
D Ağustos ayı DIŞ HAT YOLCUSU değişim 2015 Ağustos ayı’n-
uçak, yolcu ve yük trafiklerini ÇİFT HANELİ da % 9,5 oranında artışla
açıkladı. Açıklamaya göre, 351.397 ton olarak gerçekleşti.
Türkiye geneli havalimanla- BÜYÜDÜ 2015 Yılı Ağustos sonu (ilk
rından ağustos ayında hizmet İstanbul Atatürk ve Sabiha 8 Aylık) gerçekleşmelerine
alan yolcu sayısı (direkt Gökçen Havalimanlarının göre; hizmet verilen toplam
transit dâhil) 21.577.768; 8 dış hat yolcudaki ortalama uçak trafiği (üstgeçişler dâhil)
aylık dönemdeki toplam yolcu % 19’a ulaşan artışı ile bir- % 8,3 artışla 1.210.967’ye,
sayısı ise 122.062.428 oldu. likte, 2015 Yılı Ağustos ayı toplam yolcu trafiği (direkt
Ağustos ayı artışı %12,8 aylık itibariyle Türkiye Geneli transit dâhil) % 9,1 artışla
dönem artışı ise % 9,1 olarak toplam dış hat yolcu sayısı 122.062.428’e, yük (kargo+
gerçekleşti. 2015 Yılı Ağustos % 8,1 artışla 11.512.371 posta+bagaj) trafiği ise % 6,1
ayı itibariyle havalimanları oldu. artışla 2.039.130 tona ulaştı.
toplam uçak trafiği; bir önceki Ege ve Akdeniz kıyıların-
yılın Ağustos ayına göre, iç da bulunan havaliman- İÇ HAT
hatlarda % 12 artışla 83.840, larımızdan İzmir Adnan YOLCU TRAFİĞİ %17,9
dış hatlarda % 6,7 artışla Menderes Havalimanında
73.925 olmak üzere toplamda (% 6), Balıkesir Koca DIŞ HAT YOLCU
% 9,4 artışla 157.765 oldu. Seyit Havalimanında (% TRAFİĞİ % 8,1 ARTTI
Türkiye hava sahasından 2) oranında dış hat yolcu
ağustos ayında % 0,3 artış ile artışı kaydedildi. Dış hat Ağustos 2015 itibariyle, iç hat
35.019 üstgeçiş (overflight) yolcu trafiğinde; Antal- yolcu sayısı bir önceki yılın
trafiği gerçekleşti. Böylece ya’da (% -2), Muğla Da- Ağustos ayına göre; % 17,9
2015 yılı Ağustos ayında hiz- laman’da (% -2) ve Muğla artışla 10.027.204, dış hat yolcu
met verilen uçak sayısı, % 7,7 Milas-Bodrum’da ( % - 11) sayısı % 8,1 artışla 11.512.371
artış ile 192.784’e ulaştı. oranında azalış görüldü. oldu.
44 EKiM 2015 EKiM 2015 45
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49