Page 38 - hoteldergisi
P. 38
GÜNDEM

Acil Durum TUROB Şanlıurfa
Temsilcisi Aslan
Temel Farkındalık Eğitimleri ABD Adana
Devam Ediyor Konsolosu Ruiz
İle Görüştü

stanbul Valiliği Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) UROB Şanlıurfa Temsil-
ve TUROB işbirliği ile 2013 yılından bu yana başarıyla devam cisi Çetin Aslan , ABD
İ eden, otellerde çalışan personele yönelik “Acil Durum Temel Far- T Adana Konsolosu J. M.
kındalık Eğitimleri” projesinin, ikinci dönemin açılışı, 08 Eylül Salı Saxton Ruiz ile bir araya geldi.
günü The Ritz Carlton Hotel’de gerçekleşti. Nevali Hotel İs Gelistirme
Açılış törenine katılan İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Koordinatorü, Nimet İnce’nin
TUROB Başkanı Timur Bayındır ve İstanbul İl Kültür ve Turizm de hazır bulunduğu görüşmede
Müdürü Nedret Apaydın, coğrafyası gereği yüksek risk kuşağında yer bölgede yaşanan şiddet olayla-
alan ülkemizde deprem eğitimleri ve deprem bilinci kazandırılması- rının turizme etkileri ele alındı.
nın önemine dikkat çeken birer konuşma yaptı. Şanlıurfa’daki tarihi eserlerin
Proje kapsamında bugüne kadar 4.500’in üzerinde otel restorasyonu ve bölgenin turizm
personeli, AFAD’ın eğitim kurumu olan “Beyaz Gemi” tarafından potansiyelinin tanıtımına ilişkin
görüş alışverişinde bulunulan
verilen ücretsiz eğitimlerden yararlandı. Eğitimlerin temel amacı toplantıda, ilişkilerin geliştiril-
çalışanların deprem bilincini artırmak, oluşacak zararlar ve kayıplar mesi ve ortak çalışmalar yürü-
konusunda farkındalık yaratmak ve buna göre önlem alınmasına tülmesi konusunda mutabakat
teşvik etmek. Konularında oluşmaktadır. sağlandı.TUROB Türkiye’nin Lezzet

Elçilerine Teşekkür Etti


uristik Otelciler İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği (TUROB),
Türkiye’nin tanıtımına verdikleri destekten dolayı Karaköy
T Güllüoğlu, Kurukahveci Mehmet Efendi Mahdumları, Hafız
Mustafa, Çerez Pazarı’na teşekkür plaketi takdim etti.
17 Eylül 2015 tarihinde Lazzoni Hotel’de gerçekleşen Geleneksel
Öğle Yemeği’nde gerçekleşen törende, Karaköy Güllüoğlu Yönetim TUROB ve Tugev’den
Kurulu Başkanı Nadir Güllüoğlu, Kurukahveci Mehmet Efendi Mah-
dumları Ticari Pazarlama Müdürü Bülent Tepeçam, Hafız Mustafa İSTİB’e Ziyaret
Genel Müdürü Avni Ongurlar ve Çerez Pazarı Genel Müdürü Dur- stanbul Ticaret Borsası
sun Yüksel plaketlerini Başkan Timur Bayındır’dan aldılar. Yönetim Kurulu Başkanı Ali
İ Kopuz, TUROB Başkanı
Timur Bayındır, TUROB Genel
Müdürü İsmail Taşdemir ve
Turizm Geliştirme ve Eğitim
Vakfı (TUGEV) Yönetim Ku-
rulu Başkan Yardımcısı Bahadır
Yaşık’ı makamında ağırladı.
Kurumlar arasında işbirliği
olanaklarının değerlendirildiği
ziyarette, her iki taraf da faaliyet
ve projeleri hakkında bilgi verdi.38 EKiM 2015 EKiM 2015 39
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43