Page 36 - hoteldergisi
P. 36
GÜNDEMOteller
Yaz Sezonunu
Ekside
Kapattı

urizm sektöründe Türkiye otellerinde ADR (Average
Kurban Bayramı dö- Daily Rate) olarak adlandırılan
Turizmde yerli neminin etkisiyle yerli ortalama günlük satılan oda bedeli
tatilci trafiği bayramla tatilci nedeniyle trafik ise Ağustos ayında gezen yılın aynı
birlikte hızlanırken, T hızlanırken, konak- ayına göre Antalya’daki fiyat artışı-
konaklama sektöründe lama sektöründe Ağustos ayının nın da etkisiyle yüzde 3.5 yükse-
Ağustos ayının doluluk doluluk rakamları da belli oldu. lerek 128.4 Euro’dan 133 Euro’ya
rakamları da belli oldu. Oteller 2015 yılı yaz sezonunu ulaştı. RevPAR olarak adlandırı-
Turistik Otelciler, ekside kapattı. Turistik Otelciler, lan toplam oda sayısı üzerinden
İşletmeciler ve İşletmeciler ve Yatırımcılar Birli- odabaşı elde edilen gelirlerde ise
ği’nin (TUROB), dünyanın önde
Yatırımcılar Birliği gelen veri ve analiz şirketlerinden geçen yıl Ağustos ayında 96.4 Euro
olan rakam bu yıl Ağustos ayında
(TUROB), Ağustos 2015 STR Global’in hazırladığı ‘Ağustos 96.9 olarak gerçekleşti.
otel doluluklarının 2014 2015 Ülke Performans Raporu’nu
yılının aynı dönemine değerlendirdi. BAYINDIR:
oranla yüzde 3 düşüş Buna göre, Türkiye genelinde GELECEK YIL ZOR OLACAK
gösterdiğini ve yüzde Ağustos 2015 otel dolulukları, Raporu değerlendiren TUROB
72.9 olarak 2014 yılının aynı dönemine oranla Başkanı Timur Bayındır, “Belirsiz-
kaydedildiğini açıkladı. yüzde 3 düşüş gösterdi ve yüzde lik ve endişe ile geçirdiğimiz 2015
72.9 olarak kaydedildi. Ağustos yılının ardından, önümüzdeki 2-3
2014’de bu oran yüzde 75.1 olmuş- senenin kolay olmayacağı kesin.
tu. TUROB’un raporunda, tüm 2016 hedefimiz 2015 yılının altına
Avrupa ülkeleri arasında, Ağustos düşmemek” dedi. “Eğer şu anki
ayında en fazla düşüş yaşayan ülke- olumsuz ortam bugün değişirse,
nin Türkiye olduğuna işaret edildi. işler 6 ay içinde normalleşir” diyen


36 EKiM 2015 EKiM 2015 37
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41