Page 32 - hoteldergisi
P. 32
GÜNDEM


Yabancı Yatırımcının
İlgisi Hız dikkat çekti. Bu hareketliliğin

Türkiye ekonomisine ilişkin yakın
gelecekteki başlıca risk faktörlerin-
Kesmiyor söyleyen Avi Alkaş, “Ancak siyasi
den biri olmaya devam edeceğini
belirsizliğin yatırım pazarını ve
genel ekonomiyi geçmişte olduğu
kadar etkilemediği de görülüyor.
Kapsamlı raporumuz, devam
ektördeki gelişmelere eden işlemlere ilişkin herhangi bir
JLL Türkiye, perakende, ışık tutan raporda, aksama olmadığını ve yatırımcıla-
ofis, lojistik ve otel ülkedeki siyasi belirsiz- rın özellikle siyasi duruma ilişkin
endişelerinin bulunmadığını göste-
liğin olumsuz etkile-
sektörlerindeki S rine rağmen Türkiye riyor” dedi.
gayrimenkul pazarını pazarına girmek isteyen uluslara-
değerlendirdiği ‘Türkiye rası markaların ilgisinin yılın ilk ŞEFFAFLIK ARTIRILMALI
Ticari Gayrimenkul yarısında güçlü bir şekilde devam JLL Küresel Gayrimenkul
Pazarı Görünümü’ ettiği ve yatırım faaliyetlerinde Şeffaflık Endeksi’nin önceki iki
raporunu yayınladı. herhangi bir yavaşlama görülmedi- araştırmasında en çok gelişme
kaydeden ülkelerden birinin Tür-
ği vurgulandı. Kurumsal gayrimen- kiye olduğuna dikkat çeken Alkaş,
kul danışmanlığı alanında faaliyet “Türkiye, 2014 yılında yayınlanan
gösteren JLL Türkiye, her altı ayda sekizinci araştırmada ne yazık
bir hazırladığı ‘Ticari Gayrimenkul ki düşüş kaydetti. Gayrimenkul
Pazarı Raporu’nu açıkladı. Rapora sektöründe şeffaflık kavramını
ilişkin bilgi veren JLL Türkiye güçlendirecek somut adımların
Ülke Başkanı Avi Alkaş, siyasi atılmasının, yatırım ivmesini koru-
gündemde yaşanan hareketlili- mak adına zorunluluk haline geldi-
ğin ekonomi üzerindeki etkisine ğini söyleyebiliriz” diye konuştu.
TİCARİ OTEL PAZARI bu gelişmelere rağmen 2015 yılının
İstanbul turizm ve otel sektö-
ikinci çeyreğinde bazı önemli
GAYRİMENKUL ründe 2013 ve 2014 yıllarında, kü- performans ölçütlerinde olumlu
PAZARI resel ve bölgesel jeopolitik sebep- gelişmeler gözlemlenmiştir.
lerden kaynaklanan bir yavaşlama
Ayrıca İstanbul, dünyadaki
RAPORU’NDA eğilimi görülmüştür. Seçim sonrası başlıca kongre destinasyonlarından
ÖNE ÇIKAN süreci ile pazardaki belirsizliğin biri olarak konumunu güçlendir-
2015 yılının ikinci yarısında da de-
miş ve Uluslararası Kongre ve
NOKTALAR vam etmesi beklenmektedir.Bütün Konvansiyonlar Birliği’ne (ICCA)32 EKiM 2015 EKiM 2015 33
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37