Page 30 - hoteldergisi
P. 30
TUROB GÜNDEM
TUROB’dan Mısır’laTurizmi Canlandırma Atağı
Tanıtım faaliyetlerini sürdüren Turistik Otelciler, İşletmeciler ve
Yatırımcılar Birliği (TUROB) art arda yabancı turizmci heyetlerini İstanbul’da
ağırlıyor. TUROB, THY işbirliği ile ekim ayında Mısır, İrlanda ve Güney Afri-
ka’dan gelecek turizmci heyetlerini İstanbul’da ağırlayacak.


urizmde bu yıl bir tanıtım trafiği yaşayan Taksim ev sahipliğinde konak-
sancılı bir dönem TUROB’un ekim ayındaki layacak.
yaşanırken, Turistik ‘misafir’ trafiği de oldukça
Otelciler, İşletmeci- yoğun olacak. Yabancı tu- İRLANDA VE GÜNEY
T ler ve Yatırımcılar rizmciler, Türk Hava Yolları AFRİKALI TURİZMCİLER
Birliği (TUROB) yurtiçinde ve aracılığıyla İstanbul’u ziyaret DE GELİYOR
yurtdışında yoğun tanıtım edecek ve TUROB tarafından TUROB’un ekim ayında
faaliyetlerine ara ver- ağırlanacak. Ekim ayının ilk ikinci konuğu ise İrlandalı
meden devam ediyor. konukları Mısır’ın Akdeniz turizmciler olacak. İrlanda
TUROB’un Türk Hava kıyısında bulunan ikinci pazarındaki hareketi arttırmak
Yolları (THY) ile büyük şehri İskenderi- adına, pazarın önde gelen seya-
devam eden tanı- ye’den olacak. İsken- hat acentaları 5-7 Ekim tarih-
tım işbirliği beşinci deriye’nin Türkiye lerinde İstanbul’da ağırlanacak
yılını doldururken, satışı yapan en iyi 10 Tanıtım grubu İstanbul’un
bu kapsamda Türki- seyahat acentesi İstan- turizm noktalarını ziyaret ede-
ye turizmi için yeni bul’a geldi. İskende- cek ve Ramada Taksim Otel ev
pazarlar oluşmasına riyeli turizm heyeti 4 sahipliğinde misafir edilecektir.
ilişkin çalışmalar Ekim’e kadar Türki- Aynı hafta bir diğer misafir
da sürüyor. Bu yıl ye’de kalacak. Tanıtım heyeti ise Güney Afrika’dan
10’a yakın ülke- turu kapsamında olacak. Son yıllarda artan
den turizm İstanbul’un destinas- trafiği ve vadettiği potansiyel ile
heyetlerini yonun zenginliği ve dikkat çeken Güney Afrika des-
ağırlayarak cazibe noktaları katı- tinasyonu adına, Cape Town’un
yoğun lımcılar ile paylaşı- önde gelen basın mensupla-
lacak ve misafirler rından oluşan bir heyet, 6-8
Point Hotel Ekim tarihlerinde ağırlanacak.
Martı İstanbul ev sahipliğinde
konaklayacak heyet için özel bir
program oluşturuldu.

30 EKiM 2015 EKiM 2015 31
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35