Page 28 - hoteldergisi
P. 28
GÜNDEM
2016’yı da
Kaybedebiliriz
TUROB Başkanı Timur Bayındır, turizm ve konaklama sektörü olarak hedeferinin 2016
yılında 2015 yılının altına düşmemek olduğunu söyledi. Bayındır, “Eğer şu andaki
olumsuz ortam bugün değişseydi, işler 6 ay içinde normalleşirdi. Ancak aynı durum
devam ederse veya daha da tırmanırsa, 2016 yılında işler 2015 yılının da oldukça
gerisinde kalacaktır” değerlendirmesini yaptı.


uristik Otelciler, yor. Bu ne kadar çabuk gerçekleşir- vam ederse veya daha da tırmanır-
İşletmeciler ve se, turizmde de işler o kadar hızlı sa, 2016 yılında işler 2015 yılının
Yatırımcılar Birliği düzelir” diye konuştu. da oldukça gerisinde kalacaktır”
(TUROB) Başkanı Ti- değerlendirmesini yaptı.
T mur Bayındır, turizm ŞARTLAR DEĞİŞİRSE 6 AYDA
sektörü açısından önümüzdeki 2-3 NORMALLEŞİRİZ HEDEFLERİMİZİN
yılın çok zor geçeceğini söyledi. Özellikle böyle dönemlerde, GERİSİNDE KALDIK
Türkiye’de hedef belirlemenin
Gelecek yıla yönelik beklentilerini ama esasında her dönem, ülkenin çok güç olduğuna dikkat çeken Ba-
anlatan Başkan Timur Bayındır, ve turizm merkezlerinin hem dev- yırdır, “Türkiye’de gelişen olaylara
let hem de belediyeler tarafından
“Önümüzdeki 2-3 senenin kolay etkin olarak yürütülen bir iletişim ve dünya medyalarında çıkan ha-
olmayacağı kesin. 2016 hedefimiz stratejisinin ve sisteminin bulun- berlere göre her gün ayrı bir gün,
2015 yılının altına düşmemek. masının da çok önemli olduğunu iyimser hedef ilk 3 çeyrekte olan
Türkiye’nin terör, güvenlik, sosyal dile getiren Bayındır, “Zira bu küçülmenin artmaması. Hedefle-
huzur ve ekonomide istikrar ile konuda çok yetersiz kalınıyor. Eğer rimizi daha gerçekçi olmak adına
ilgili sorunlarının giderilmesi ve şu andaki olumsuz ortam bugün 2015 yıl sonu öngörülerimiz üzeri-
dış pazarlarda bunların yarattığı değişseydi, işler 6 ay içinde nor- ne inşa ettik” ifadelerini kullandı.
olumsuz algının değişmesi gereki- malleşirdi. Ancak aynı durum de- 2015 yılına girerken hedeflerinin
yüzde 10 doluluk artışı olduğu-
nu hatırlatan TUROB Başkanı
Bayındır, şunları söyledi: “Dolayı-
sıyla ciroda bu düzeyde bir hedef
belirledik. Maalesef hedefimizin
aksine dolulukta yüzde 11, ciroda
yüzde 16 geriye gittik. Yaşanan
gelişmelerin yılın son çeyreğine
olumsuz yansımasını bekliyoruz.
Yaşanan gelişmelerin sektörümüze
olumsuz etkilerini gördük. Öngör-
mek zor ancak son 1 aydır gelen
iptallerle yılın son 4 ayı geçen yılın
oldukça gerisinde tamamlanacağa
benziyor.”


28 EKiM 2015 EKiM 2015 29
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33