Page 26 - hoteldergisi
P. 26
GÜNDEMBAYINDIR:
Her Şeye Rağmen
Çalışacağız...
Yaşanan olumsuzluklara
rağmen Türk turizminin
başarısına olan inanç ve
güveni koruduklarını dile
getiren Bayındır, her
koşulda çalışmalara
devam edecekleri mesajını
verdi.UROB Geleneksel
Öğle Yemeği 17 Eylül
2015 tarihinde Lazzoni
Hotel’de gerçekleşti.
T Yemeğe İstanbul Vali
Yardımcısı İsmail Gültekin, İzmir
Vali Yardımcısı Cumhur Güven
Taşbaşı, Beyoğlu Kaymakamı
Osman Ekşi, İl Kültür ve Turizm
Müdürü Nedret Apaydın, İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Da- başsağlığı ve sabır diliyorum” dedi.
nışmanı ve Turizm Atölyesi Direk- Açılış konuşmasını yapan TUROB
törü Tülin Ersöz, ABD İstanbul Başkanı Timur Bayındır, sektörel
Başkonsolosu Chuck Hunter, Fran- gelişmeler ve Birliğin çalışmaları “KAMU VE YEREL
sa Başkonsolosu Muniel Domena- hakkında bilgi verdi. Yaşanan İDARELERLE ETKİN BİR
ch, İstanbul Ticaret Odası Meclis terör olaylarının sektöre büyük İLETİŞİM STRATEJİSİ
Üyeleri Bahadır Yaşık ve Aydın zararlar verdiğini söyleyen Ba- KURMALIYIZ”
Karacabey, ICVB Genel Müdürü yındır, “Ülkemizi ve bizleri derin Yaşanan olumsuz sürecin
Özgül Özkan Yavuz, İRO Başka- üzüntüye boğan terör eylemlerini etkilerinin tahmin edilenden
nı Sedat Bornovalı ile çok sayıda bir kez daha şiddetle kınıyor, aziz daha uzun süreceğini ileri süren
sektör profesyoneli katıldı. Yemeğe şehitlerimize Allah’tan rahmet, Bayındır şöyle devam etti: “Tür-
çok sayıda otel yöneticisi katıldı. ailelerine, yakınlarına, Milletimize kiye’nin terör, güvenlik, sosyal


26 EKiM 2015 EKiM 2015 27
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31