Page 25 - hoteldergisi
P. 25BAŞKANDANİmaj Kaybetmek

Geleceği Kaybetmektir


ılın son çeyreğine girerken, maa-
lesef ülkemiz ve sektörümüz adı-
na güzel günler yaşadığımızı
söyleyemiyorum... Terör, sosyal huzur-
Y suzluk ve ekonomik istikrarsızlığın etkisi
altında 2015’i belirsizlik ve endişeyle tamamlayaca-
ğımız görülüyor. Şahsen 2015 yılının ardından, önü-
müzdeki 2-3 senenin de kolay olmayacağını düşünüyo-
rum. Mevcut olumsuzlukların bugün son bulduğunu
varsaysak bile, etkilerinin kaybolması ve
turizmin toparlanması, tahmin edilenden daha fazla
zaman alacaktır.
Yaşadığımız süreçte, ekonomik olarak bu-
günü kaybederken, imaj olarak da gelece- Timur BAYINDIR
ği kaybediyoruz. Uzun yıllardır binbir emek-
le oluşturmaya çalıştığımız ülke imajımızın, TUROB Yönetim Kurulu Başkanı
terör ve istikrarsızlıkla yıprandığını görmekten
şahsen hicap duyuyorum.

Değerli Meslektaşlarım,
Sebebi olmadığımız sorunların üstesin-
den gelmek zorunda olduğumuz gibi, zarar gö-
ren imajı düzeltmek de sektör olarak yine
bizlere düşüyor. Turizmciler olarak, serzenişleri- SPONSORLARIMIZ
mizi dile getirmekle beraber, katiyen görevden
kaçmıyoruz. Fakat dinlenmek, dikkate alın-
mak ve çözüm üretirken kamu yönetimini de
yanımızda görmek istiyoruz.

Terörü Kınıyoruz!
Ankara’da 11 Ekim Cumartesi günü sivil toplum
örgütleri tarafından düzenlenen barış mitingi önce-
sinde meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınıyo- DESTEKÇİLERİMİZ
ruz.
Ülkemizin barış ve istikrarına yönelik bu tür kor-
kunç saldırıların planlayıcısı olan faillerin emniyet
güçlerimiz tarafından bir an önce yakalanmasını bek-
liyoruz. Bu menfur saldırılar neticesinde ülkemizde
beraber yaşama kültürü, barış ve kardeşliğin gelişimi-
ne katkı sağlamaktan başka bir amacı olmayan ma-
sum vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetmelerinden
derin üzüntü duymaktayız. Saldılar neticesinde yaşa- ÜYE OLDUĞUMUZ KURULUŞLAR
mını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, aile-
lerine başsağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza da acil
şifalar diliyorum.


EKiM 2015 25
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30