Page 86 - HOTEL Dergisi 100.Sayı | Ağustos 2015
P. 86
turizm için 100 fikir


Yusuf Hacısüleyman şanlarımız var, bu utanç verici bir şey. Bülent Ünal
AKTOB Başkanı Geçen sene Las Vegas'ta Türk görevli TÜYAP Grubu
nazar boncuğu dağıtıyor, Amerikalı
Turizm Tanıtım bir acenteci gelip soruyor 'bu nedir?' Turizmde "Tematik
Ajansları Kurulsun diye. Görevlimiz Türkçe yanıt veriyor ve Yaşamı" Kurgulayabiliriz
İngilizce nazar boncuğunu anlatamıyor.
Bakanlık otelcilere demeli ki; "Biz bu işi
Türk Turizmi için size bırakıyoruz, gerekirse bir komite Yeni fikirlere açık
yeni bir tanıtım kurun" Ben kendi adıma burada gönüllü olabilmek güzel
ve pazarlama olarak çalışmaya hazırım. Peşimizden şey; Dünyanın
stratejisine gelen gençlerin daha aktif olmasına izin en saçma dü-
ihtiyaç var. verilmeli. şüncesi de olsa
Bunun için de söylenebilmeli.
yeniden yapı- Talep arzı yaratır
lanma gerekiyor. denir, ama her zaman
Ülkemizin her yerinde Arcan Bayraktaroglu böyle olmuyor. Akıllı arzlar kendi
Courtyard Marriott
Kalkınma Ajansları kuruldu. Mesela İstanbul International Airport taleplerini yaratıyor. Mesela, yakın
bizim bölgemiz olan Antalya’yı Batı bir geçmişe kadar hiç kimsenin cep
Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) İstanbul'a Yabancı Misafir telefonu talebi yoktu. Turizmde
kapsıyor. Bu ajansların kurulmasını Gözüyle Bakmalıyız de akıllı arzlar ile talep yaratılabilir
sağlayan yasaya benzer yeni bir mi? Birkaç düşüncemi paylaşmak
yasa çıkarılarak Turizm Ajansları bana da moral verecek. Turizmde
kurulmalı. Türkiye’nin her yanında Türkiye'nin ve hep tematik oteller yaptık; Titanic,
kurulacak bu Turizm Ajanslarının İstanbul'un Kremlin vb. ama tematik yaşamı
kaynakları tıpkı Kalkınma Ajansları dünyaya açılan düşünmedik. Türkiye büyük bir kül-
gibi olmalı. Mesela Antalya’nın kapısı Uluslara- tür geçmişi üstünde oturuyor. Çok
tanıtımını Kültür ve Turizm Bakan- ras Atatürk ı Ha- tanrılı dinden günümüze muhteşem
lığı yerine artık bu ajans yapmalı. valimanı yabancı bir hazine; bu hazine açılamaz mı?
Böylelikle tanıtım faaliyetleri tek misafirlerimizin Örnek vermeliyim;
elden yürütülebilir. Bakanlık tanıtım ilk izlenimlerini 1 - Amazon kadınları hala
işinden elini çekmelidir. edindiği yer olması nedeniyle büyük Samsun’da mağaralarda duruyor.

önem taşıyor. Bu nedenle bütün Sadece Amazon görünümlü kadın-
havalimanlarımızı yabancı misafir ların çalıştığı, o dönem davranışları-
Zafer Canbaz gözüyle yeniden dizayn etmemiz nı sergilediği bu mağaraları da içine
The House Hotel Collection gerektiğini düşünüyorum. Yaşa- alan bir tatil köyüne ne dersiniz?
nan sorunların çözülebilmesi için; 2 - Afrodisias, döneminin yarışma-
Tanıtım İşi Pasaport işlemleri hızlandırılmalı. larının merkezi. Hipodrom olduğu
Sektöre Bırakılsın Gerekli sistem ve alt yapı kurularak gibi duruyor. 10 bin kişiden fazla
bavul bekleme süreleri maksimum kapasitesi var. Her yıl bir Afrodisias
10-15 dakikaya indirilmeli. Terminal Olimpiyatı ile o günleri yaşamak,
Sektör olarak çıkışı yolcu karşılama noktasının yurt dışından takımlar kurulmasını
hem ülkemizin, daha medeni, modern bir bekleme
hem de des- noktasına çevirmenin yolu bulun- özendirmek hoş olmaz mı?
tinasyonların malı. Havalimanı Terminal çıkışında 3 - Selçuk’ta Hacılar, Meryem Ana
tanıtımı konu- havasını solumaktan çok mutlular.
sunda büyük tüm otellerin konuklarını bırakıp Meryem Ana havasını küçük alü-
sorunlarımız alabilecekleri “Hotel Shuttle” durağı minyum kutularda eve, sevdiklerine
var. Tanıtım tahsis edilmeli. Havalimanında gö- götürmezler mi, kısacası havadan
işini Bakanlık ve alt kuruluşları üst- rev yapan taksilerin ülkemize gelen para kazanılabilir mi?
lenmiş durumda. Yıllardır fuarlara yabancıları kandırmalarına önlem 4 - Toros Yörükleri ile benzer bir ya-
gidiyoruz, Bakanlığın kontrolünde olarak cezai yaptırım uygulanmalı. şam Toroslar ’da oluşturulamaz mı?
olan hiçbir fuardan verim alama- Havalimanında görev yapan taksi- 5 - İç Anadolu’nun muhteşem tuz
dan geri geliyoruz, organizasyon lerin turizm/hizmet sektörümüzün mağaraları bir yaşam biçimine
bozukluğu var. Halen Türkiye bir parçası oldukları anlatılmalı ve dönüştürülemez mi ?
standında İngilizce bilmeyen çalı- bilinçlendirilmeli. Ve daha niceleri….


86
   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91