Page 83 - HOTEL Dergisi 100.Sayı | Ağustos 2015
P. 83
turizm için 100 fikirlar. Yeni deneyimler arıyorlar, hiç Tülin Ersöz
kimsenin gitmediği yerlere gitmek İBB Turizm Atölyesi kademelerin uzun süre iş başında
istiyorlar, daha yerel restoranlar kalmaları lazım. Turizm yönetiminde
daha yerel etkinlikler arıyorlar. İstanbul'a Yeni Simge: her gelen kafasına göre devamlılığı
Turizmcilerin de bunları görüp, Akdeniz Heykeli olmayan planlar yapıyor. Ardından
kendilerini buna göre konumlan- bir sonra gelen onu değiştiriyor.
dırması ve ürünlerini buna göre Buna tanıtım da dahil. Özellikle tu-
şekillendirmesi gerekir. Bu şekilde İstanbul gibi bir rizm yönetiminin devletin de içinde
dünya trendlerinin dışında kal- dünya şeh- bulunacağı, ama başı çekmediği bir
mamış olup yine hizmet vermeye rinin simgesi çatı örgütü kurulmalı. Turizm icraat-
devam edebilirler. Ben de buradan yok. Dünyanın larında belediyelerin rolü çok daha
yola çıkarak 25 yıllık profesyonel neredeyse her fazla arttırılmalı.
turist rehberi olarak "C.I.P Kültürel kentinin sim-
Etkileşimler Noktası"nı açtım. gesi var. Rio'ya
Burada Türk kültürüne özgü dene- gidin şehrin en
yimler sunuyoruz. Ebru sanatın- tepesinde İsa'nın bir heykeli var, bu Yakup Dinler
dan göbek dansına, sema dansına, yeni yapılan bir heykel; Paris'e gidin KAPTİD Başkanı
kahve falına, yemek derslerine Eyfel Kulesi var; ama bizde böyle bir Kapadokya Neden Bir
kadar birçok kültürel etkinlik simge yok. Tamam Galata Kulemiz var, Cannes Olmasın?
düzenliyoruz. Farklı deneyimler Kız Kulemiz var ama yeni yapılan bir
yaşamak isteyen turistlere geniş sanat eseri simgemiz yok. Bence İlhan
bir yelpazede hizmet verebiliyoruz. Koman'ın Akdeniz Heykeli İstanbul'un Kapadokya’da
simgesi olabilir. Bir mimar olarak dizi ve sinema
kişisel görüşüm bu yönde. Akdeniz turizmi teşvik
Heykeli tasarım harikası, çok özel bir
Tarkan Akyüz eser. Vakur ve Cumhuriyet’i temsil edilmeli. Oysa
Laleli Otelciler Platformu eden çok etkileyici bir heykel olduğunu ki Orman ve Su
Başkanı düşünüyorum. Tarihi dokunun içinde, İşleri Bakanlığı,
Çevre ve Şehircilik İl
Laleli’ye rahatlıkla algılanabileceği bir yerde Müdürlüğü gibi devlet
Devlet El Atsın sergilenebilir. Turistlerin gelip hatıra kurumları bu tür yapımlara destek
fotoğrafı çektirebileceği bir yer olmalı.
olması gerekirken motivasyon
düşürücü bürokratik ve maddi
Malum nedenlerden Laleli'ye artık engeller çıkarıyor. Dünyanın bir çok
Ruslar gelmiyor. Fiyatları geçen Ünsal Şınık bölgesinde sinema filmleri devlet
seneye oranla yüzde 20 aşağı Elıte World Otelleri veya eyalet tarafından destekle-
çektik. LASİAD Rusları getirmek için nirken yukarıda bahsetmiş oldu-
çabalıyor. Ama sadece yerel esnafın Devamlılık Yok, ğumuz bazı kurumların “gelin - pa-
çabalarıyla olmuyor. Havayolları da, Çatı Örgüt Kurulmalı ranızı yatırın, yoksa çekemezsiniz”
tekstilciler de fiyatları aşağı çekmeli, gibisinden sözler sarf etmesi hiç
karlarından ödün vermeliler. Laleli'de hoş değil. Kapadokya - Doğal Film
kiralar çok yüksekti, iş olmayınca Türkiye’de turizm Platosu olabilir ve diğer turizm
dükkanlar boşaldı, şimdi otomatik 40 yıl önce Turgut çeşitlenmelerinden daha ciddi gelir
olarak maliyetler de düştü. Rusla- Özal dönemiyle getirici ve aynı zamanda otomatik
rın yüzde 100'ünü kaybetmişken başlamıştır. O reklam, tanıtım yapan bir mecra-
LASİAD'ın çabalarıyla Rusları yüzde günden bu yana ya sahip olabilir. Eğer devletimiz
20 geri getirebildik ama bu kadarı turizmin birkaç Kapadokya bölgesini, sinema / dizi
esnafı doyurmuyor. Biz otelciler ola- sıkıntısı değiş- yapımcılarına özel, teşvik alanında
rak gerekirse fiyatlarda yüzde 25-30 medi. Çünkü günlük, bir bölge yapabilirse bölgemizde
da indirim yaparız. Ama devletin de anlık oynuyoruz. Şöyle ki, bazı istisnai yılda 10 sinema filminin çekil-
katkıda bulunması lazım. Laleli'nin dönem hariç, Turizm Bakanlığı ile özel mesi içten bile değil. Kapadokya
yıllık 5 milyar dolar geliri vardı, artık sektör arası çok kopuk, turizm hiç bir neden bir Cannes olmasın? Bu
bu para yok. Biz bu sorunu tek ba- dönemde devlet politikası halini alma- Film Platosu ile beraber dünyanın
şımıza başaramayız. Bu artık devlet dı. Turizm ile ilgilenen devlet meka- en büyük film festivallerinden
işi. Devlet ne derse yaparız, mesela nizmalarında, Bakanlık da dahil politik birisini yapmaya Kapadokya olarak
Ruslara özel bir uygulama yapar, biz konjonktüre bağlı olarak çok sık deği- gücümüz, ekibimiz, en önemlisi
de uygularız. şiklikler oluyor. En azından Bakan altı vizyonumuz da var.


83
   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88