Page 78 - HOTEL Dergisi 100.Sayı | Ağustos 2015
P. 78
turizm için 100 fikir
Mete Vardar turlara öncülük yapmak istiyoruz. Deniz Umman Çetinbaş
Jolly Tur turizmi için iki gün Mersin'de, inanç, kültür Crystal Hotels
ve gurme turizmi için Adana ve Hatay'da
Tüketici Yasası ikişer gün konaklama şeklinde bir tur planı Master Plan Lazım
ile Çelişiyoruz, oluşturduk. Bunun için özellikle Avrupa ve
Çatı Yasa Çıksın Balkan ülkelerine çok daha fazla tanıtım
yapılmalı. Onları getirmemizi kolaylaştıra- Bir turizm master planımız yok, po-
litikamız yok. Turizmin gelişmesi için
cak ulaşım sorununu çözmeliyiz. Gelmek
Seyahat acentaları, isteyen turistin direkt havaalanına inmesi yeniden yapılanma gerekiyor. Bakanlı-
oteller ve ulaşım gerekiyor. İstanbul aktarmalı olduğu ğın sektörün içinden, gerçek anlamda
birbirini tamamla- zaman sıkıntı yaşıyoruz. Bölgemizdeki turizm profesyonelleri olanlarla daha
yan sektörler, tüm turizmciler Avrupa ülkelerinden bölgeye sık iletişimde olması lazım. Yeni bir
bunları kapsayan direkt uçuşlar konulmasını bekliyor. Eğer model oluşturulmalı. Modelin detayları,
çatı bir yasa çıkmalı. Avrupa ve Balkan ülkelerinden bu bölgeye toplantılarla geliştirilebilir. Öte yandan
En son çıkan Tüketici direkt uçuşlar konulursa tur operatörle- bizde çok sorun var saymakla bitmez;
Yasası’nın acentelerbağlayan rinin ilgisini Çukurova’ya çekebiliriz. Bu yatak arzı, kalifiye eleman sıkıntısı
kısımlarında özellikle ulaşımla, konuda üç ilin ekonomi ve siyaset aktör- bunların başında geliyor.
bilhassa havayolları ve otellerle lerinden destek bekliyoruz.
ilgili ciddi sıkıntılar yaşayabiliyoruz.
Tüm sektörü kapsayan bir Çatı Yasa Nuri Özaltın
olmaması bizi zorluyor. Örneğin Müberra Eresin Özaltın Holding
son Tüketici Yasası’nda acentaların Eresin Hotels Yatırımcıların Kredi
havayolları ile ilgili çalışmalarında Sıkıntısına Çözüm
‘iptal ve değişiklik’ kısmında prob- Çatı Örgüt Şart
lem yaşıyoruz; promosyon bilet Bulunmalı
kesildiğinde, 6 ay öne bile kessek, Bugün yaşadı-
iptal ya da değişiklik olmuyor. ğımız sıkıntıların Bugün Antalya
Yasa bunu kabul etmiyor, müşteri temel nedeni turizminin en
20 gün öncesine kadar bile iptal gerçek bir çatı önemli sorunu
etse iade etmek zorundasın diyor. altında toparlan- otellerini
Havayolu ve otelci de iptal kabul mış sektör birliği kredi ile yapan
etmiyor. Müşteri iptal istediğinde olmaması ve özel yatırımcıla-
bu acentanın cebinden çıkıyor, sektör ile kamu- rın düştüğü
mağdur oluyoruz. Bu havayollarının nun maalesef bir sıkıntıdır. Borçlu
yanı sıra gemi turlarında da yaşa- arada olup, sorunları ve çözümleri birlikte otelciler, geri ödeme sıkıntısı yaşıyor.
nıyor. Özellikle yurt dışındaki gemi tartışamamalarıdır. Bence uzun yıllar Bu sorun nedeniyle hem otele bakım
turlarında bizim iptal haklarımız önce yapılması gereken bizim defalarca yapamıyor, hem ürünlerin kalitesinden
geçerli olmuyor. Bu bizi şu günlerde altını çizdiğimiz bu çatı örgüt; Bakanlık, kısıyor. Turiste gereken hizmeti vere-
en çok meşgul eden mesele. En Valilik, Belediyeler, Ticaret Odaları, Otel- miyor. Bu konuda önlem alınmazsa,
kısa zamanda çözülmeli. ciler, Acenteciler, AVM'ler vs. içine alacak turistlerin şikayetleri artar, bölgenin
şekilde olmalı ve hızlı karar verebilen, çok imajı olumsuz etkilenir. Turizm Meslek
kısa zamanda eyleme geçebilen bir örgüt Birliklerinin bir çalışma yaparak Kültür
olarak turizm sektörünün önünü açmalı-
Murat Demir dır. Bakın Barselona'ya; yıllar önce örnek ve Turizm Bakanlığı’na bu sorunu aci-
ÇUKTOB Başkanı olarak onları vermiş hatta oradan bu çatı len iletmeleri lazım. Birlikler gerekirse
destek için bizim gibi sektöre yıllarını
Adana-Hatay Direkt örgütün yapısını ve işleyişini anlatsın diye vermiş turizmcileri de yanında götüre-
yetkilileri davet etmiştik. Onları malesef
Uçuş Şart sadece dinledik, yine hep birlikte hareket bilir. Kredi faizleri ertelenebilir, otellerini
edebilme kabiliyeti olmayan sektörün yenileme için destek verilebilir, yeni
farklı kolları olarak harekete geçip o çatı krediler oluşturulabilir. Bakanlığa böyle
Hedefimiz Çukurova destinasyo- örgütü kuramadık. Herkes kurulacak bu bir çözüm önerisi götürmeden, bir ça-
nu pazarlaması yapmak. Mer- çatı örgütte patron olmak istedi. Bugün lışma yapmadan sadece dert yanmak
sin, Adana ve Hatay'ı bir bütün Barselona; yeter artık turist sayımızı doğru değil. Siz çözüm için bir şey gö-
olarak tanıtmaya ve paket turlara kısıtlıyoruz her gelen turist grupları- türün, çözmezlerse konuşma hakkınız
dahil etmeye çalışıyoruz. Özellikle na ''almayacağız'' diye bağırırken, biz olsun. Öte yandan Belek bölgesi artık
yurtdışından gelecek turistler için kaybettiğimiz dolulukların, ortalama oda dolmuş durumda. Yeni yatırım yapıla-
Mersin, Adana ve Hatay'ı kapsayan fiyatlarının peşinde koşuyoruz. caksa altyapıyı da yenilemek gerekir.


78
78
   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83