Page 72 - HOTEL Dergisi 100.Sayı | Ağustos 2015
P. 72
turizm için 100 fikir
tatilleri nedeniyle
Bülent Bülbüloğlu otel fiyatları büyük Bu değerleri ön
GETOB Başkanı planda tutarak
ölçüde ucuzlar, tüm sivil toplum
İç Pazarda daha çok kişi seya- örgütlerinin ve
Biz de Varız hat etme şansına kamu kurumlarının
sahip olur. Fiyatlar desteği ile bölge-
nedeniyle yurtdışında mizin adını turizm
İç pazardan daha fazla pay alabilmek tatil yapanlar yurtiçine yönelir, dövizimiz
için uzun zamandan beri çalışmakta- içeride kalır, otel fiyatları ucuzlayınca ile söz ettiren bir bölge yapmak için
yız. Huyunu, suyunu, alışkanlıklarını yurtdışından Türkiye’ye talep artar, daha gerekli çalışmaları yapmaktayız. Ayrı-
ve isteklerini daha iyi bildiğimiz ülke çok turist gelir ve turizme bağlı bütün ca bölgemizin gastronomi konusun-
insanımızı misafir etmek için birçok sektörler daha çok kazanır, ekonomi daki, özellikle Gaziantep'in başarısını
girişimde bulunuyoruz. Sayısal an- canlanır, doğu ile batı arasında eğitim taçlandırmak ve turizm konusunda
lamda bariz artışlar kaydettik. Şuan, eşitliğine katkıda bulunur ve hatta daha bunu bir eylem planına dönüştürmek
birçok tesisimizde yerli turistlerimiz az trafik kazası yaşanır. için gerekli çalışmalara başladık. Yerel
tatil yapıyor. İç pazara yönelik çalışan lezzetlerin peşine düşen turist profili
tur operatörleri de bölgemize olan için Gaziantep bir vaha. Bütün bunları
talepten oldukça memnunlar. Paket Can Göktaş tur programları halinde sunmak ge-
tur dışında çeşitli kanalları kullanarak The Ritz-Carlton İstanbul rekiyor.
tatil için ülkemizin farklı yörelerinden
bölgemizi tercih eden misafirlerimizin 10 Yıllık Yatırım Kadir Kaya
yoğunluğu hepimizi memnun ediyor. Planlarına Göre Eğitim Kadir’in Ağaç Evleri
Otellerdeki yoğunluk, bölge genelin-
deki tüm işletmelere de yansıdı. Alış- Herkes Kendini Tanıtsın
veriş merkezleri, restoranlar, kafeler, Turizm ve otelcilik
günlük gezi tekneleri, barlar, diskolar sektöründe güncel Herkes bölgesinin arka bahçesini ön
ciddi doluluk yaşamakta. Daha fazla gelişmelere paralel plana çıkarmak için gayret etmeli.
yerli turist için potansiyelimiz var. İç olarak, eğitimlerin O bölgenin tarihi; kültürel ve doğal
pazarda İspanya'yı örnek alabiliriz. meslek okullarında güzelliğini bozmadan tanıtmalı. Ben
İspanya, yatakların dörtte birini kendi ve üniversitelerde 25 senedir yurtdışındaki fuarlarda
vatandaşlarına ayırıyor. Marmaris, bu uygulanması önemli. stand açıyorum, Bakanlığın katılma-
uygulamada pilot bölge olabilir. Turizm meslek liseleri ile üniversitelerin dığı fuarlara da gidiyorum. Herkes
turizm bölümlerinin sayıları ve öğrenci bizim gibi yapsa, bölgesini iyi tanıtsa
kapasiteleri arttırılmalı, daha fazla profes- tur operatörlerinin ayak oyunlarından
Cem Polatoğlu yonel yönetici eğitim süreçlerine katılmalı. kurtulur. Tur operatörleri tesisleri
Andimo Tur Okul çağından başlayarak, düzenli staj sadece doldur boşalt yapabiliyor, kelle
eğitimleri ve özel sektörün de desteğiyle
Okul Tatilleri alanında uzmanlaşmış ekipler yetiştiril- sayıyor. Ben hiçbir tur operatörü ile
Bölgelere Göre Ayrılsın meli ve önümüzdeki 10 yıllık yatırım plan- çalışmıyorum. Tamamen kendim pa-
larına göre eğitim içerikleri oluşturulmalı. zarlama yapıyorum. Yıllardır tesisimde
sorun yaşamıyorum. Ülkemize 30
Ülke tanıtım faaliyetleriyle ilgili de bugüne
Sömestre tatilinde; Uludağ’da gecelik kadar gerçekleştirilmiş başarılı işlerin milyon turist geleceğine 15 -20 mil-
450 TL (ulaşım hariç). Aynı otel tatile üzerine sosyo-ekonomik segmentlere yon gelsin ama para harcayan gelsin.
bir gün kala 150 TL. Bu dönemde göre reklam çalışmaları ve ülkemizdeki
Bulgaristan’da bir haftalık kayak turu farklı turizm türlerine kapasite yaratacak
ise ulaşım dahil 249 Euro. 18 milyon çalışmalar yapılmalı. Ceylan Pirinçcioğlu
orta öğretim, 4,5 milyon üniversite VIP Turizm
öğrencisinin tatili sömestrde 15 gün, Şehir İçi Düzenlemeler
yaz tatilinde 70 güne sıkışırsa, fiyatlar Mete Akcan
böyle farklılaşır. Bu, öğrencisinden GATOD Başkanı Turizmi Desteklemeli
otelcisine kadar kimsenin işine yara-
maz. Tüm dünyada olduğu gibi bizde Güneydoğu'da Sultanahmet bölgesinde otobüsle-
de sömestre ve yaz tatilleri bölgelere Gastronomi Geliştirilmeli rin toplu parkından elektrikli araç-
göre ayrılsın istiyoruz. On beş günden larla gezi yapılmalı ve birkaç yerde
iki aya yayılan sömestre ve yetmiş Öncelikle bölgemizin tarihi ve kültürel tarihi canlandırmalar olmalı. Topkapı
beş günden yüz otuz güne yayılan yaz ve Ayasofya Müzeleri saat 21.00’a
dokusu bölgemiz için büyük bir kazançtır.

72
72
   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77