Page 66 - HOTEL Dergisi 100.Sayı | Ağustos 2015
P. 66
kral dairesibilecek doğru insanlar bulundururdu. sı hiç bir zaman aynı olmayacak. Her bir
Projeleri bizzat kendisi dinler ve ona yeni yatak için 100 müşteri gerekiyor. Bu
uygun komisyonlar oluştururdu. Bizler- müşteriyi bulmadan “yapayım da nasıl
le sürekli temas halindeydi, sıkınt oldu- olsa gelir” demekle olmaz.
ğunda uçağa atlar gelir sorunlarımızı da
meclise de mutlaka iletrdi. “SANAYİ MAHALLESİNE
5 YILDIZLI OTEL YAPILMAZ!”
Son yıllarda İstanbul Turizmi ve Sanayinin içine beş yıldızlı otel yapıyor-
yatrımlar hakkındaki görüşleriniz lar, kim kalacak o otelde? Sanayici ge-
nelerdir? lir, iş adamı, çalışan gelir, bu insanlar en
Türkiye enteresan bir ülke. Sektörler fazla iki gece ve sadece uyumaya gelir.
rekabete bağlı gelişiyor veya geriliyor. Buraya otel yapılmaz demiyorum ama
Turizm geliri kadar gideri de çok yüksek iki-üç yıldızlı yapılır. Beş yıldızlı bir yatrım
bir sektör. Dengelemesi zor. Odalarına zarardan başka bir şey getrmez. Başka
orantlı personel sayısı var, havuz ton- bir sorun ise kimse önce müşteriyi bulup
larca su ile doluyor ve devamlı kimyasal sonra oteli yapmıyor, aksine önce oteli
Boş zamanlarında Kültürel izler taşıyan tüketyor, otel boş olsa bile bütün ışık- yapıp sonra müşteri arıyor. Böylece mev-
bıçak, tesbih koleksiyonları yapan ları yanıyor, kocaman binaları ısıtmak cut pasta daha küçük dilimlere bölünüp,
Timur Bayındır'ın aynı zamanda fotoğraf
makinesi koleksiyonu da bulunuyor. ve serin tutmak için bir sürü enerji sarf hiç kimseyi doyuramaz hale geliyor. Bana
ediliyor. Bu durumda hem fyatn makul olmayacak bir yerde,’ otel yapalım mı?’
olması hem de kaliteli hizmet vermek diye sorduklarında onlara koridorları ve
insanım. Kimseyi kırmadan, çok da öne lazım. Diğer tarafan yüzde 80 doluluğu kapıları geniş tutmalarını ve daha sonra
çıkmadan kafamda bir hedef varsa mu- garantleyerek fyatları düşürebilirsen hastaneye veya okula dönüştürme iht-
hakkak gerçekleştririm. Her zaman hayat anca sürümden kazanabilirsin. Bütün mallerini göz önünde bulundurmalarını’
şıkır şıkır değildir, illaki pozitf veya negatf bunlar arz ve talep dengesine bağlı. öneriyorum. Son 35-40 yılda Türkiye ve
sonuçlanabilir ama en azından sonuna Otelin çok olduğu bir bölgede herkes Türk Turizmi inanılmaz şekilde gelişt.
kadar giderim. zarar eder. Yıllık doluluk oranlarında Ben inanıyorum ki bizlerden sonra görevi
sayının yüksek olmasının tek başına bir devralacak genç arkadaşlarımız, bu gün
Bakanlıklarla aranız nasıldı? İsim anlamı yoktur. Önemli olan ne kadar yaşanan sıkıntları tahlil edip, gelecekte
verecek olursanız en çok hangi kazanıldığıdır. Bu rekabet ortamında, Türkiye Turizmini çok daha iyi yerlere ta-
Bakanla çalıştnız? bu kadar yanlış yatrımla herkes zarar şıyacaklardır.
Bu öyle bir sektör ki, bakanlıkla çok pa- etkten sonra ve kimse kazanmadıktan
ralel yürümek lazım… Turizm Bakanlığı sonra ülkeye çok turistn gelmiş olması
kritk bir mevkiidir. Bilenle bilmeyenler maalesef durumu kurtarmıyor.
arasındaki fark çok bellidir. Bu mevkiyi
yürütebilecek, taşıyabilecek insanlar, elini İstanbul Turizmi için çözüm öneriniz
taşın altna koyabilecek kişiler olmalıdır. nedir?
Bunlarda turizmi iyi bilen işletmeciler Yapılacak yatrımlar için çok düzgün bi-
ve gerçek turizmciler olmalıdır. Bu gün linçli bir sistem kurulması lazım, devle-
Türkiye’de fabrika yatrımcısı, sanayi yat- tn bunun için bir araştrmacı kadrosu
rımcısı bile maalesef kalmadı. Çünkü her- olması gerekiyor. Bu kişilerin bizlerle sü-
kes otel yatrımcısı artk. İnşaat frmaları rekli iletşimde olması lazım ki İstanbul
ve tekstlciler dahi otel yatrımcısı oldu. için en doğru turizmi gerçekleştrelim.
Turizm bu yüzden çıkmaza giriyor. Yöne- Hükümet ve Bakanlıklar bizimle fkir
tmden çok yatrım yapılıyor. Bakanlıkta alışverişinde olmalı. Bu iletşim olmadığı
da aynı şey söz konusu. Bu güne kadar, sürece şu an olduğu gibi İstanbul’daki
sadece turist olmuş kişiler Turizm Baka- yatak sayısı ile, para bırakan turist sayı-
nı olabilir ama kadrosunun muhakkak
Turizm Bakanlığı,’nda yetşmiş kişilerin
terfsi ile kurulup, hiç olmazsa müsteşa-
rın devamlı olarak değişmeksizin yerinde “Bitmeyen iş, hiç yapılmamış demektir bana göre…
kalması sağlanmalıdır. Yoksa iş bu çıkmaz-
dan kurtulamaz. Son Bakanlarımızdan Sa- O yüzden her girdiğim işi sonuçlandırmaya çalıştım.”
yın Ertuğrul Günay döneminde çok güzel
işler yaptk. İşi bilen son derece disiplinli
çalışkan bir Bakandı. Kadrosunda iş yapa-


66
   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71