Page 65 - HOTEL Dergisi 100.Sayı | Ağustos 2015
P. 65
TİMUR BAYINDIR


İlk, orta ve lise öğrenimini
Galatasaray Lisesinde
tamamladı.
1966-67 yıllarında Fransa'da
Otelcilik ve Turizm üzerine
eğitm ve staj gördü.
1970 İstanbul Gazetecilik
Ensttüsü mezunu.
SKAL, TÜRSAB, Kalamış Yelken
Kulübü üyesi, Galatasaraylılar Ce-
miyet Divan Kurulu üyesi, Galata-
saray Spor Kulübü ve Büyük Kulüp
üyesi.
İstanbul ve Marmara
üniversitelerinde öğretm
görevlisi, Baytur Turizm ve
Ticaret Ltd. Şt. Genel Müdürü ve
Ortağı. Halen TUROB
Genel Başkanlığı ve Harem Otelin
Genel Müdürlüğü görevini yürüt-
mekte olup evli ve iki çocuk ba-
basıdır. İyi derecede İngilizce ve
Fransızca bilmektedir. Turizmin “Yıllık doluluk oranlarında sayının yüksek olmasının tek başına
her dalında
faaliyet gösteren Timur bir anlamı yoktur. Önemli olan ne kadar kazanıldığıdır.”
Bayındır; 50 yıldır turizm
sektörüne hizmet etmektedir.tatl yapabilmesi için çok iyi bir ekibe olmalı. Çok güzel çerkez tavuğu yaparım ği, muhasip üye, derken genel sekreter,
sahip olması gerekir ki, gözü arkada kal- mesela… derken başkan yardımcısı en sonunda
madan tatlini yapabilsin. Hala on iki saat başkanlığa kadar geldik. 10 yıl başkan
çalışan biri olarak benim için tatl; yatp TUROB, hayatnızda büyük bir dilimi yardımcılığı yaptm. Sonra iş başkanlığa
hiçbir şey yapmamaktr. Öyle ki, telefon- kapsıyor… Nasıl başladınız, nerelerden gelince beni biraz dalgacı ve ciddiyetsiz
dan, insandan uzak hiçbir şey düşünme- geçtniz anlatr mısınız? görüyorlardı, başka isimler telafuz edi-
mektr. Okuduğum kitap en fazla küçük O zamanlar TUROB, Türkiye İşverenler liyordu. “Bunca senedir emek vermişim
bir aşk veya macera kitabıdır. Denizin ke- Sendikası adıyla İstklal Caddesi’nde ufak başkan ben olacağım” dedim. Yaptğı-
narındayken yerden taş alıp denize bile bir ofst… Ben de o sıralarda yine öğren- mız çalışmalarla seçimi kazandık. O gün
atmam. Benim için tatl budur. ciyim. Babamın yanına giderdim sık sık. kazandığım başkanlığım hala devam
1960 yılında bütün sendikalar kapandı. ediyor.
Mutakla aranız nasıldır? Sonrasında dernekler kurulmaya başla- TUROB’da benden sonra geleceklere
Bence bütün otel işletmecileri yeme- dı. Babam TUROB’da kurucu üyeydi ve de şöyle bir tavsiyem var; “Ben hiçbir
ğini otelinde yemelidir. Hem kontrolü divan üyeliği yapardı. Babamı temsilen zaman TUROB için gitğim fuarlarda bir
sağlamak için hem de müşteriye güven bütün işlerini ben yürütürdüm. O yaş- turizmci olarak kendi tanıtmımı yapma-
vermek için gereklidir bu. Ben yemek lardan beri turizm, tcaret, mücadele dım. Hala bir çok insan bana ‘sizin ote-
yapmayı çok severim ama ortalığı çok içindeydim hep. TUROB’a girişim de bu liniz var mı?’ diye sorar. Hiçbir zaman
dağıtrım ve toplamam. Bu yüzden ya- şekilde başladı. 1985 yılında yönetm ku- kendi otelimi pazarlamaya gitmedim.”
nımda mutlaka arkamı toparlayacak biri rulu üyesi oldum, yönetm kurulu üyeli- Ben hedeferine ulaşmayı seven bir


65
   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70