Page 64 - HOTEL Dergisi 100.Sayı | Ağustos 2015
P. 64
kral dairesi


“Yaptığım çalışmaların hepsi,
‘Türkiye ve İstanbul Turizmi’
için oldu. Çünkü her zaman

şuna inandım, ‘Biz İstanbul’u

doldurabilirsek benim otelim
zaten dolar.”


Başkanlığı ve Tekel’de müfetşlik yapmış. genç yaşta kaybetk. Annemin keyfni satp kurtardım. Ama zor bir işt. Mese-
Çok iyi bir iş adamıydı babam. Çok çalış- süremedim, şimdi hayata olsaydı ona la içlerinde horozlar da var ama ötme-
kandı, arkadaşlıkları, dostlukları çevresi dünyayı gezdirirdim… den anlamıyorum hangisi tavuk, hangisi
çok iyiydi. Genel itbariyle iyi bir adamdı horoz. Kümeslere, mezbahalara gitm,
ama tpik bir Türk babası profli ile çocuk- Uzun yıllar yatlı okulda okumak tavukların aşısını kendim yaptm. Hiç
larına karşı sert mizaçlıydı. 12 sene yatlı çocukluğunuz açısından nasıl bir normal şeyler değildi o yaşıma göre yap-
okumuş bir çocuk olarak her hareketni deneyim oldu? tğım işler. Ticarete yaptğım en önemli
tahlil edebilme durumum yoktu. 7 Ya- Yatlı okul, dünyanın en gırgır, en güzel işlerden biriydi bu.
şımdan beri eve sadece hafa sonları ge- eğitm şeklidir. Hayat en iyi tanıyabildi-
len bir çocuk için bu durum kaçınılmaz- ğin, çok iyi arkadaşlar edinebildiğin bir Tatl sizin için nedir? Tatllerinizi nasıl
dı. Babamın ne zaman neye kızıp, neyi yerdir. Yatlı okul sayesinde 55 yıllık arka- geçirirsiniz?
seveceğini tahmin edemiyordum. Daha daşlıklarım var bugün. Her zaman “iyi ki İstanbul Üniversitesinde ders verirken
sonraları, iş hayatma yön verecek çok yatlı okumuşum” derim. öğrencilere hep şunu söylerdim; “Dünya-
şey öğrendim babamdan. Ticaret çok iyi nın en keyifi, en eğlenceli işlerinden biri
yapardı. Bana verdiği harçlıkların bile bir Turizm dışında başka işlerle turizm ama unutmayın ki, insanların tatl
sistemi vardı. Para nasıl biriktrilir, nasıl wuğraştnız mı tcarete? yaptğı dönemler sizin en çok çalıştğınız
çoğalır, nasıl parasız kalınır daha o yaşlar- Oldu tabi, lise döneminde yumurtacılık dönemler olacaktr. Ne zaman herkesin
da öğretmişt. Annem ev hanımıydı, dün- yaptm mesela. Beş bin tavuğum vardı. tatli biter, siz anca o zaman dinlenebi-
yanın en tatlı kadınlarından biriydi ama Çok şükür para kaybetmeden tavukları lirsiniz.” Kendi işini yapan bir turizmcinin


64
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69