Page 62 - HOTEL Dergisi 100.Sayı | Ağustos 2015
P. 62
kral dairesi“Stajımı bitirdiğim yerde 6 ay çalıştıktan sonra patronumun

kızıyla evlendim. Türkiye- Fransa arası bir de askerlik derken
asıl macera ondan sonra başladı.”

Arkadaşlarla tavla oynarken ilgisini çek- ron benim kar zarar cetvelini tutmamı
mişt oyun, biz de izlemek isterse diye istedi. Onu yaparken bir yandan da satn
davet etk. Bir sürü soru sormaya başladı almaya karışmak istedim, ‘satn almaya Timur Bayındır ve Mari Fransuvas Bayındır
oyunla ilgili. Sonra “tavla öğrenmek ist- karışsam burada kan çıkar mı?’ diye sor-
yorsan öğreteyim” dedim, o gün başladı dum. Patron, ‘sadece seyret bana rapor sinde pasaportunu çıkardı ve Türkiye’ye
her şey. Velhasıl tavla ile tavlamış oldum… ver’ dedi. Çalışmalarımla zarar etmeye geldik. Kısa bir süre sonra İstanbul’da
Akşamları birlikte gezmeye başladık, haf- başlamış bir otelin restoranını kâra geçir- aile arasında nişan yaptk. Nişandan son-
ta sonları dansa giderdik. Tabi Türk ol- dim. En iyi malı en ucuza buldum, bütün ra eşim Fransa’ya döndü ve düğün için
manın verdiği bir sıcak kanlılıkla bütün malları tek tek kendim tartm. Sonra bir hazırlıklar yapıldı. Kız isteme gibi çeşitli
mekânlarda tanınan bir sima haline gel- çok şeyi kayınvalideye de öğretm. Bu geleneksel merasimler olmadığı için,
dim kısa zamanda. Paramız azdı ama iyi arada kaleyi içten feth etmeye başlamı- babam bu duruma yine çok kızdı. Dü-
kullanıldığı takdirde yeterli bir paraydı, şım tabi… İşimi severek yaptkça ve öğ- ğünümüz Fransa’da yapıldığı için aile ve
eğlenirdik ama serserilik etmezdik… renmenin heyecanıyla neredeyse bütün akrabalarımdan gelen olmamışt. Nika-
otele hakim olmaya başlamıştm. hımıza sadece Fransa’da konsolosluktan
“KALEYİ İÇTEN FETH ETTİM…” Eşim, Türkiye’ye dönüş yapacağım za- tanıdığım bir çif katldı. Düğün sonrası
Staj süresi bitğinde de çalışmaya devam man benimle gelmek istedi. Babama dönüşümüz de muhteşem oldu tabii.
etm. Önce mutakta başlayıp aşçının sordum gelsin dedi, tatl yapacağını dü- Çünkü getrmemiz gereken bir yığın eşya
yanında depo görevlisi oldum. Sonra pat- şündük ama öyle olmadı. Bir gün içeri- ve bir de köpeğimiz vardı. Evliliğimiz gibi62
   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67