Page 52 - HOTEL Dergisi 100.Sayı | Ağustos 2015
P. 52
sektörden
NG Sapanca’ya Dedeman'dan Yeni Kurumsal Kimlik

Dünya’nın En Türkiye’nin ilk uluslararası otel zin- kova’daki otellerini hizmete açt. Grup,
İyi Spa Merkezi ciri Dedeman, ikinci markası Park Dedeman Park markasında monolitk
Dedeman’ın kurumsal kimliğini tama-
kimlik yapısı uygulamaya karar vererek
Ödülü! men yeniledi. Markalarında monolitk ismini Park Dedeman olarak değiştrdi
kimlik yapısı uygulamaya karar veren ve kurumsal kimliğini yeniledi. “Yarat-
Dedeman Grubu; kartal, ve bulut sim- cı hizmet anlayışı, dinamizm ve daima
gelerinden oluşan amblemini markaya yenilikçilik” ilkelerini benimseyen mar-
taşıyarak yepyeni bir kanın yeni logosu,
Park Dedeman logo- tüm basılı ve dijital
su ile karşımıza çıkt. tanıtm faaliyetle-
Farklı konsept ile rindeki sıra dışı kul-
turizm sektörüne yeni bir soluk getren lanımıyla dikkat çekiyor. Park Dedeman
Park Dedeman, tüm basılı ve dijital tanı- logosunun kullanımı; ikinci zinciri ile
tm faaliyetlerinde marka kimliğini yan- Dedeman markasının sektördeki yük-
sıtan sıra dışı logo kullanımıyla dikkat selişini, taşıdığı yenilikçi vizyonu ve gü-
Dünya’nın en iyi lüks otellerinin mi- çekiyor. Dedeman Grubu, iş dünyasının neşin doğuşunu simgeliyor. Yenilenen
safr oylarıyla seçildiği, turizm sektö- konaklama ihtyaçlarına cevap vermek kurumsal kimliğin tüm elementlerinde,
rünün en önemli ödüllerinden olan amacıyla 2012 yılında ikinci markası markanın sahip olduğu değerlerin mo-
hizmet kalitesi kapsamında dünyanın Dedeman Park’ı hayata geçirdi ve ikinci dern bir tasarım dili ile harmanladığı
en iyi otellerinin değerlendirildiği, markasıyla Denizli, Gaziantep ve Mos- göze çarpıyor.
"World Luxury Hotel Awards" ödül-
leri, bu yıl da sahiplerine verildi. "En
Lüks Spa 2015" ödülünün yeni sa-
hibi NG Sapanca oldu. NG Sapanca Endless Hotels Group
Dünya’nın En İyi Spa’ları kategorisin- Büyümeye Devam Ediyor...
de Türkiye’den ödüle layık görülen
tek otel ünvanını aldı. NG Sapanca alıyor. Alışveriş ve gece hayatnın yo-
Wellness & Conventon, İstanbul’a Endless Hotels Group, son yıllarda ğun olduğu İstklal Caddesi’ne yürüyüş
yakın lokasyonu ve ormanla iç içe artarak talep görmeye devam eden mesafesinde olup, turistlerin yoğun ilgi
konumuyla şehrin stresi ve gürültü- butk otel işletmeciliğinde emin adım- gösterdiği Ayasofya, Topkapı Sarayı, Ka-
sünden uzaklaşmak isteyenlere doğa- larla ilerliyor. Endless Suites ve En palıçarşı ve Sultanahmet bölgesine de
nın enerjisini sunuyor. Misafrlerinin Suites’in yanında üçüncü otelleri olan 5 km mesafede bulunuyor. Ayrıca Lüti
muhteşem bir doğa içinde dinlenerek Endless Boutque Ağustos ayından Kırdar Kongre ve Sergi Merkezi, İstan-
keyifi vakit geçirmesi için her türlü itbaren misafrlere açıldı. Endless bul Kongre Merkezi ve Cemal Reşit Rey
ayrıntnın düşünüldüğü NG Sapanca Otelleri, A Plus butk otelcilik anlayı-
Wellness & Conventon’ın SPA mer- şıyla her otelinde farklı bir konsept Konser Salonu gibi merkezlere yürüme
kezi aynı zamanda Dünya çapında ve üstün hizmet sunuyor. Taksim ci- mesafesinde yer alıyor. Taksim metro-
European Spa Associaton tarafndan varında bulunan Endless Otelleri ko- suna yakınlığı sayesinde de İstanbul’un
verilmekte olan Europe Spa Wellness numu itbariyle de turistlerin en çok değişik bölgelerine hızlı ulaşım imkanı
sertfkasına sahip. tercih etği butk oteller arasında yer bulunuyor.Antalya’yı Kanatlandıracak Projeler

Açıklandı

Başkan Menderes Türel, Döşemealt’ndaki asyon alanları, yat limanları, halkın istfa-
Antalyaspor Tesisleri’nde basın mensupla- de edeceği aktvite alanları, restoranlar
rı ile bir araya geldi. Antalya’yı kanatlandı- gibi üniteler söz konusu olacak. Bundan
racak projelerin son durumuyla ilgili bilgi önce Boğaçayı’nda esas yapılan iş, taşkın
veren Türel, “Boğaçayı adeta Antalya’nın önlemeye yönelik atlacak adımlardır. Biz
geleceğine yön verecek ve Antalya’ya çok öncelikli olarak taşkın önleme projesini
önemli marka değer sağlayacak bir viz- gerçekleştreceğiz. Sonrasında halkımızın
yon proje. Boğaçayı Projesi içerisinde bir istfadesine sunulacak çalışmalar yapaca-
takım yaşam merkezleri, halka açık rekre- ğız” diye konuştu.52
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57