Page 46 - HOTEL Dergisi 100.Sayı | Ağustos 2015
P. 46
havayolu


Sunexpress Yeni Boeıng737
Filosunun Güvenlik ve Verimliliğini
THY’den Atlanta Artırmak İçin Honeywell’i Seçti
ve Karlsruhe Atağı
Türk Hava Yolları, Karlsruhe/ Kokpit teknolojileri, SunExpress frma- uçaklarını sektörde mevcut olan en ileri
Baden-Baden seferleriyle sının yolcularına yüksek kalitede, düşük ve kabiliyet en yüksek elektronik tek-
nolojileriyle donatabileceğini söyleyen
maliyetli hizmet sunmasını, pilotun iş yü-
Avrupa’da uçuş yaptğı nok- künü azaltmasını ve en son yönetmelik- HoneywellAerospaceEMEAI (Avrupa,
ta sayısını 106’ya yükselt. leri karşılamasını sağlıyor. Türk Havayol- Orta Doğu, Afrika ve Hindistan) Bölgesi,
Türk Hava Yolları Almanya’da larının, ortağı olduğu SunExpress’e yeni Havayolları bölümü Başkan Yardımcısı
Berlin, Frankfurt, Münih, satn aldığı Boeing 737-800 uçakları için AileenMcDowall, SunExpress’inbir yan-
Hamburg, Stutgart, Dus- en güncel kokpit teknolojilerini temin et- dan maliyetleri azaltrken diğer yandan
seldorf, Hannover, Köln, mek üzere anlaşma imzaladı. Honeywell, yolcu güvenliği ve konforunu maksimize
Bremen, Leipzig, Nürnberg, SunExpress’e IntuVue 3-D Hava Radarı etmek amacıyla Honeywell’in elektro-
Friedrichshafen, Münster- ve Smart Trafc Trafk İkaz ve Çarpışma nik teknolojilerine yatrım yapan en son
Osnabrück noktalarından Önleme Sistemi dahil olmak üzere kokpit başarılı düşük maliyetli havayolu şirket
sonra 14. nokta olarak Karl- elektronik sistemleri sağlayacak. SunExp- olduğunu söylüyor. 2015 yılında Honey-
sruhe/Baden-Baden’i uçuş ress bu teknolojiler sayesinde operasyo- wellkokpit avyonikürünleri için yüksek
ağına ekledi. Türkiye’den nel verimliliği artrabilecek ve sektörde bir talep aldı. IndiGove SouthwestAirli-
sonra en fazla şehrine sefer şu anda yürürlükte olan ve gelecekte uy- nes gibi diğer düşük maliyetli havayolu
yapılan ülke olan Almanya, gulanabilecek güvenlik düzenlemeleriyle operatörleri,yeni uçak flolarında güven-
Türk Hava Yolları için büyük uyumunu devam etrebilecek. Bu an- lik ve verimlilik teknolojilerini kullanmak
önem taşıyor. Bugün baş- laşmayla SunExpress’inyeni Boeing 737 üzere Honeywell’i tercih et.
layan İstanbul – Karlsruhe /
Baden-Baden uçuşları haf- Thy Fenerbahçe’ye Sponsor Oldu
tada 4 sefer karşılıklı olarak
icra edilecek. Aynı zamanda Fenerbahçe Profesyonel Futbol Sponsoru’’ olacak. Bu imza netce-
2016 itbarıyla, yolcu trafği Takımı’nın 2015-2016 sezonu For- sinde, yeni sezondaki önemli trans-
noktasında dünyanın en yo- ma Sponsoru, aynı zamanda takı- ferleriyle adından söz etren Fener-
ğun havalimanı olan, Atlanta mın “Resmi Havayolu Taşıyıcısı” olan bahçe Futbol Takımı, 2015-2016
Hartsfeld Jackson Uluslara- Türk Hava Yolları oldu. Skytrax yolcu sezonu Avrupa Kupalarında müca-
rası Havaalanı’na direkt uçuş değerlendirme sonuçlarına göre art dele edeceği tüm müsabakalarda
düzenlenecek. Amerika Birle- arda 5 kez “Avrupa’nın En İyi Hava- “Turkish Airlines” logolu formalarla
şik Devletleri’nde sergilediği yolu Şirket” seçilen ve dünya gene- sahada boy gösterecek. Avrupa’da
gözle görülür ivmeye belir- linde sayıca en fazla enternasyonel 100’den fazla noktaya uçan bayrak
gin bir katma değer sağlaya- destnasyon ve ülkeye uçan havayolu taşıyıcı havayolu, bu işbirliği ile Av-
cak Atlanta hatnı, transfer şirket; Türk Hava Yolları, Türkiye’nin rupa başta olmak üzere futbolun
en büyük ve en eski kulüplerinden;
takip edildiği birçok bölgede marka
merkezi İstanbul üzerinden Fenerbahçe Spor Kulübü ile forma bilinirliğini daha da güçlendirmeyi
100’ün üzerinde ülkede 300’e sponsorluk anlaşmasına imza at. hedefemekte.
yakın destnasyona bağlıyor. Anlaşma çerçevesinde milli havayo-
Ayrıca, bu hatla birlikte küre- lu, uzun yıllardır ‘Havayolu Sponsor-
sel taşıyıcı, Miami’den sonra luğu Kategorisi’nde sponsor olduğu
Güneydoğu Amerika’da ikinci Fenerbahçe Futbol Takımı’nın 2015-
uçuş noktasına sefer sağlamış 2016 sezonunda oynayacağı Avrupa
oluyor. Kupaları maçlarında ‘’Resmi Forma46 47
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51