Page 44 - HOTEL Dergisi 100.Sayı | Ağustos 2015
P. 44
havayoluTHY Milleri ile
Sanal Mağazada
Alışveriş Dönemi

Rakip havayolu şirketlerinde olduğu
gibi alternatf bir mil harcama mec-
rası yaratmayı 10 yıldır planladıkla-
rını söyleyen Türk Hava Yolları Basın
Müşaviri Ali Genç, "Lider oyuncular-
dan biri olarak bizim de bu alanda
yer almamız gerekiyordu. Proje
kapsamında ihale açtk ve kazanan
frma Sanal Mağazacılık A.Ş. oldu.
Çözüm ortağımız olarak uçtan uca
hizmet veren Sanal Mağaza; teknik THY 5 Yıldır Avrupa’nın
altyapı, web, personel gibi operas-
yonları yönetyor. Ayrıca bu alana En İyi Havayolu Şirketi
önümüzdeki üç yıl için önemli bir Türk Hava Yolları, her sene düzenlenen adalet kazandırdı. Türk Hava Yolları THY
reklam bütçesi ayrıldı" dedi. Dünya Skytrax Yolcu Tercih Ödülleri'nde, üst tarafndan yapılan açıklamada, THY'nın
gazetesinden Sevgi Demirkale'nin üste 5'inci defa ‘Avrupa'nın En İyi Ha- bu sene da elde etği ödüllerle havayolu
haberine göre, kurulumu 4 ay süren vayolu Şirket' seçildi. Önceki 4 senede yolcularının nezdinde tercih sebebi olma
Shopandmiles.com'da, 30'a yakın olduğu gibi bu sene da Skytrax Yolcu yönündeki başarısını bir defa daha tescil
kategori altnda 120'den fazla mar- Tercih Ödülleri'nde ‘Avruapa'nın en iyi- etrdiği belirtldi. THY 2007 yılında, dün-
kanın ürünü satşa sunuluyor. si olmayı başaran Türk Hava Yolları THY yanın saygın denetleme ve danışmanlık
aynı zamanda ‘Dünyanın en iyi business kuruluşlarından biri olan Skytrax tarafn-
Havayolu Yolcu class hususi yolcu salonu', ‘Dünyanın dan yapılan denetlemeler sonucunda 4
yıldızlı havayolu şirket statüsünü kazan-
en iyi business class hususi yolcu salo-
Sayısı 7 Ayda 100 nu ikramı' ve ‘Güney Avrupa'nın en iyi mışt. Daha evvel yapılan denetlemede
havayolu şirket" ödüllerine de layık gö-
3 yıldız elde eden Türk Hava Yolları THY,
Milyonu Geçti rüldü. İkram ve aktvite konseptnden havacılık sektörünün yakından takip et-
ambiyansına kadar her detayıyla dünya ği listede, yolcu memnuniyet ve yüksek
Temmuz ayına ilişkin istatstkleri çapında rağbet gören ‘Turkish Airlines nitelik odaklı geliştrdiği yenilikçi hizmet
açıklayan Devlet Hava Meydanları Lounge Istanbul', THY'na, dünya sırala- anlayışı sayesinde 4 yıldız ile mühim bir
İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ), masında "En iyi business class hususi pozisyona yükseldi. 4 yıldızlı havayolu şir-
2015 yılının ilk 7 ayında havayolu yolcu salonu" ödülünü ve gene salonda ket unvanını hali hazırda muhafaza eden
ile taşınan yolcu sayısının 100 mil- yolcularının beğenisine sunduğu farklı THY, 2009 seneyi Skytrax sıralamasında
yonu geçtğini belirt. DHMİ Genel ve varlıklı ikram hizmetyle de bu sene Avrupa'da, bulunduğu bölgenin en iyisi
Müdürlüğü açıklamasında Temmuz da ‘En iyi business class hususi yolcu seçilerek ‘Güney Avrupa'nın en iyi hava-
ayında, Türkiye geneli havalimanla- salonu ikramı' ödülünü teslim almaya yolu şirket' unvanına lâyık görüldü.
rından hizmet alan yolcu sayısının
aylık bazda yüzde 16 artarak 19
milyon 753 bin 461'e ulaştğı belirt- Limak’tan 13 Milyon Yolcu Kapasiteli
lirken yılın ilk 7 aylık döneminde ise Havalimanı
yıllık bazda yüzde 8,8 artşla taşınan
yolcu sayısının100 milyon 801 bin
440'a yükseldiği bildirildi. Temmuz
ayı itbariyle havalimanları toplam
uçak trafği ise yıllık bazda iç hat-
larda yüzde 17,4 artşla 81bin 490,
dış hatlarda yüzde 7,9 artşla 71 bin
066 olmak üzere toplamda yüzde Kuveyt Merkezi İhale Komisyonu (CTC), yon yolcu kapasiteli olarak inşa edilecek
12,8 artşla 152bin 556 oldu. Türki- Kuveyt Uluslararası Havalimanı yeni olan Kuveyt Havalimanı yeni terminal bi-
ye hava sahasından Temmuz ayında terminal binası yapım ihalesinde Limak nasının kapasitesi daha sonra yapılacak
yüzde 4,4 artş ile 34 bin272 üstge- İnşaat’ın verdiği 1.312 milyar dinarlık iyileştrmelerle 25 milyona kadar çıkarı-
çiş (overfight) trafği gerçekleşt. (4.34 milyar dolar) teklif onayladığını labilecek. Toplam 700 bin metrekarelik
Böylece 2015 yılı Temmuz ayında açıkladı. Limak İnşaat’ın kazandığı bu inşaat alanına sahip olacak yeni terminal
hizmet verilen uçak sayısı yüzde ihale, Türk müteahhitlerin yurt dışında binasının çatsına konulacak olan yakla-
11,2 artş ile toplam 186 bin 828 tek pakete kazandığı en büyük ihale şık 66 bin güneş paneli 12 MW’lık kurulu
oldu. olma özelliğini taşıyor. İlk etapta 13 mil- güce sahip olacak.


44
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49